Kan je een testament betwisten als de schenker niet langer gezond van geest is?

© iStock

Je vader heeft goede en slechte (geestelijke) periodes, maar hij zou toch graag nog een testament opmaken om alles te regelen zoals hij dat wil. Klopt het dat je een betwisting van het testament uitsluit door het notarieel te laten opmaken?

Gezond van geest

De wet bepaalt uitdrukkelijk dat je gezond van geest moet zijn als je schenkt of een testament opmaakt. Deze regel geldt uiteraard zowel voor eigenhandige testamenten als voor notariële testamenten. Bovendien geldt het vermoeden dat de testator gezond van geest is op het ogenblik van het opmaken van het testament.

Wie daaraan twijfelt en het testament nietig wil verklaren, zal dus het tegendeel moeten bewijzen. Maar de praktijk wijst uit dat je toch een stuk sterker staat met een notarieel testament, als er later ooit twijfel rijst of de testator wel gezond van geest was. Hoe komt dat?

De notaris moet checken

Als de notaris bij het opmaken van het testament ernstige twijfels heeft of de testator wel gezond van geest is, moet hij weigeren een testament op te maken. Is het niet zo duidelijk, dan zal een notaris aan de testator vragen om een recent attest van zijn arts voor te leggen waaruit duidelijk blijkt dat hij gezond van geest is.

Let wel, een uitdrukkelijke verklaring van de notaris zelf dat de testator gezond van geest is heeft weinig zin. De notaris is immers geen arts en is dus niet bevoegd om dergelijke medische verklaringen af te leggen.

Beter notarieel?

In geval van betwisting is een notarieel testament ook niet altijd 100 procent sluitend, maar het is toch een belangrijk voordeel bij een betwisting. Een rechter zal er doorgaans rekening mee houden dat de notaris bij het opmaken van een testament de deontologische plicht heeft om de bekwaamheid na te gaan van de testator. Maar heeft de testator goed en slechte dagen, laat dan zeker ook een recent medisch attest opmaken om discussie te vermijden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content