Kan je een schenking herroepen?

© iStock

Wat je schenkt ben je in principe voor altijd kwijt. Maar wat zijn de drie belangrijke uitzonderingen op deze regel?

Gegeven is gegeven

“Gegeven is gegeven” is een belangrijk principe bij schenkingen. Concreet betekent dit dat als je bijvoorbeeld schenkt aan je kinderen deze schenking niet herroepbaar is. Je kan er dus niet op terugkomen. Maar op dit belangrijk principe bestaan er toch drie belangrijke uitzonderingen.

Niet bij echtgenoten

Schenkingen tussen echtgenoten kunnen in principe wel herroepen worden. Dat komt omdat de wet dit uitdrukkelijk voorziet. De schenking tussen echtgenoten, wordt daarom ook vaak gebruikt als successieplanning. Een dergelijke schenking kan een belangrijke rol spelen bij een betere spreiding van het vermogen tussen jezelf en je echtgenote, waardoor er minder erfbelastingen moeten betaald worden.

In principe zijn alle vormen van schenkingen die echtgenoten aan elkaar kunnen doen herroepbaar. Het kan dus zowel voor notariële schenkingen als voor hand- en bankgiften. De enige uitzondering geldt voor de schenkingen die zijn opgenomen in een huwelijkscontract.

Voorwaarden niet vervult

Vaak wordt een schenking gedaan onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld dat het geschonkene niet in de huwelijksgemeenschap mag worden ingebracht. Als de begiftigde de opgelegde voorwaarden later niet nakomt, kan dit een reden zijn voor de schenker om de schenking te herroepen.

Ondankbaarheid

Ook bij ondankbaarheid van de begiftigde is een schenking herroepebaar. We treden niet in detail, maar het moet dan wel gaan om eerder zwaarwichtige feiten (bv. poging tot moord).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content