Kan je bij een schenking verzaken aan het beding van terugkeer?

© iStock

In vrijwel elke schenkingsakte of bankgift staat er tegenwoordig een zogenaamd beding van terugkeer. Kan je daaraan verzaken als later blijkt dat dit (fiscaal) niet zo goed uitkomt?

Populaire clausule

Bij de meeste schenkingen wordt bijna automatisch een beding van terugkeer voorzien. Dit houdt concreet in dat als de begiftigde (bijvoorbeeld de dochter) zou overlijden vóór de schenker (vader) het geschonken goed (geld, een portefeuille, een appartement, enz.) belastingvrij terugkeert naar de schenker.

Soms echter een vervelend clausule

Stel dat je vader je vroeger een appartement in Brussel heeft geschonken. Nu – vele jaren later – is je vader 85 jaar geworden en verkeert hij nog steeds in prima gezondheid. Zelf sukkelt je wat met je gezondheid en de kans lijkt reëel dat je misschien wel voor je vader zal sterven die van plan is meer dan 100 jaar te worden.

In de schenkingsakte van het appartement staat er echter een beding van terugkeer, dus de schenking van het appartement zal belastingvrij naar je vader terugkeren als je vóór hem zou overlijden. Heel vervelend, want dan is het appartement terug van je vader en moet hij opnieuw een schenking doen aan bijvoorbeeld jouw kinderen (zijn kleinkinderen) om latere successie­rechten te vermijden.

Kan je verzaken?

Gelukkig kan je vader verzaken aan het beding van terugkeer als dat beter zou uitkomen. Dat doet hij het best via een notariële akte. De vroegere schenking (het appartement) zal dan bij het overlijden van jou naar je kinderen gaan (het vruchtgebruik zal eventueel naar je echtgenoot gaan indien je getrouwd bent).

Partner Content