Is het voordelig om je bank-of handgift te registeren?

© Getty Images/iStockphoto

In de brochure van de fiscus wordt aangeraden om ook bank- en handgiften te registeren, alhoewel dat geen verplichting is. Hierdoor zou niet alleen de vervelende 3 jaar wegvallen, maar dat zou ook nog tal van andere voordelen hebben. Maar klopt dat wel?

Hand – en bankgift

Bij een handgift gaat de schenker iets tastbaars schenken aan de begiftigde door het te overhandigen. Vader schenkt bijvoorbeeld een aantal goudstaven of kunstwerken aan zijn dochter.

Bij een bankgift gaat het om geld of effecten die overgeschreven worden van de rekening van de schenker naar de rekening van de begunstigde. In de praktijk wordt er een bewijs opgemaakt van de hand – of bankgift via de 2 klassieke aangetekende brieven of een bewijsdocument door schenker en begiftigde ondertekend.

Registratie geen verplichting

Het is geen verplichting om het bewijs van een hand-of bankgift te registeren op het registratiekantoor. Meestal wordt het bewijs niet geregistreerd, maar dat heeft dan als nadeel dat de schenker wel nog 3 jaar in leven moet blijven of er moet toch erfbelasting op betaald worden.

Beter altijd registeren?

Alhoewel het geen verplichting is, is het volgens de fiscus altijd aan te raden om het bewijs van een hand- of bankgift te registeren. Niet alleen omdat de 3 jaar dan niet speelt (dat klopt), maar ook om andere redenen.

De registratie levert volgens de fiscus immers een bewijs op dat het geschonken goed (bijvoorbeeld de goudstaven) de eigendom van de schenker is. Dat is handig om familieruzies te vermijden.

Ook kan dit nuttig zijn naar de fiscus toe. Stel dat je de geschonken goudstaven of effecten hebt verkocht om er een stuk van je kustappartement mee te financieren. Je kan dat alles dan als bewijs voorleggen aan de fiscus, zodat de controleur je belastbare inkomsten niet hoger kan inschatten en je in de personenbelasting navenant kan belasten. En last but not least, via de registratie heb je ook een vast datum.

Klopt dat?

Het voordeel van de registratie van het bewijs van een hand- of bankgift is inderdaad dat je 3 procent schenkbelasting (3,3 procent in Wallonië) betaalt tussen ouders en kinderen en de 3 jaar dan niet speelt. Maar alle andere zogenaamde “voordelen” heb je ook als je een correct bewijs opmaakt van de hand- of bankgift. De registratie is daarvoor niet nodig.

Partner Content