Hoe kunnen kinderloze koppels vermijden dat hun ouders deel van de erfenis krijgen?

© Getty Images/iStockphoto

Bij koppels zonder kinderen hebben de ouders een reservatair deel van 1/2de, wat vaak vervelend is. Hoe schakelt je deze reserve uit en wat verandert er in de toekomst?

Ouders als erfgenaam?

Doordat mensen steeds ouder worden gebeurt het in de praktijk wel vaker dat op het moment dat één van de echtgenoten overlijdt, één van de ouders nog in leven is. Als het dan gaat om een koppel zonder kinderen, dan hebben de nog in leven zijnde ouders elk recht op 1/4de van de nalatenschap van hun kind.

Voorbeeld

Stel dat bij het overlijden van één van de echtgenoten, de moeder nog leeft. Moeder zal dan als reservataire erfgenaam 1/4de van de nalatenschap van haar kind krijgen. Leven vader en moeder nog, dan krijgen ze elk 1/4de van de nalatenschap van hun kind. Samen dus de helft. Dat komt omdat zogenaamde ascendenten (ouders en eventueel grootouders) reservataire erfgenamen zijn als er geen afstammelingen (kinderen, kleinkinderen) zijn.

Kan je daar iets aan doen?

Doorgaans is het helemaal niet bedoeling dat een stuk van de nalatenschap naar de ouders gaat. Gelukkig kan je de reserve van de ouders uitschakelen. Bij een gehuwd koppel verliezen de ouders hun reserve als hun overleden kind een schenking deed aan zijn echtgenoot of als hij een testament heeft gemaakt in het voordeel van zijn echtgenoot. De reserve van de ouders is dus relatief en kan gemakkelijk uitgeschakeld worden.

Ook voor wettelijke samenwoners

Deze regeling geldt trouwens ook voor wettelijk samenwonenden. Ook hier kan de langstlevende partner door de overleden partner bevoordeeld worden, zonder dat de ouders van de overleden kind hun reserve kunnen inroepen.

Nieuwe wet op komst?

Vermoedelijk kom er tegen eind van dit jaar een nieuwe wet, waardoor de reserve van de ouders zal vervallen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content