Hervorming pro Deo: Wat verandert er?

© iStock

De Kamercommissie Justitie heeft meerderheid tegen oppositie het wetsvoorstel over de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand goedgekeurd. Wat houdt de hervorming juist in?

Met het wetsontwerp hebben rechtzoekenden die over voldoende middelen beschikken voortaan geen recht meer op een pro-Deoadvocaat en worden ze aangezet gebruik te maken van alternatieven zoals bemiddeling. Bepaalde categorieën, bijvoorbeeld minderjarigen, worden vrijgesteld van de betaling van een bijdrage om het grondwettelijk recht te garanderen op toegang tot justitie.

Bij de berekening van de inkomsten van de rechtzoekende om na te gaan of hij recht heeft op een pro Deo worden in de toekomst ook alle inkomsten in rekening genomen, op het kindergeld na. Het wetsontwerp kent ook bevoegdheden toe aan de Orde van Advocaten, zoals de mogelijkheid tot een verplichte inschrijving of sanctie.

Bescheiden bijdrage

Minister van Justitie Koen Geens verzekerde tijdens de bespreking in commissie dat de bijdrage bescheiden zal zijn. Hij sprak van een bedrag van 20 à 30 euro per procedure.

De meerderheid wees op de sterke stijging van de kosten voor juridische bijstand en de misbruiken van het systeem. De oppositie wees deze analyse af en vond dat de toegang tot justitie dreigt in gevaar te komen voor de zwaksten.

N-VA-Kamerlid Goedele Uyttersprot vond de goedkeuring van het ontwerp een goede zaak, maar waarschuwde dat er nog twee zaken noodzakelijk zijn om het pro-Deosysteem werkbaar te houden.

Vooreerst moeten er efficiënte controles mogelijk gemaakt worden om gevallen van misbruik en overconsumptie van het systeem aan te pakken. Daartoe moeten de nodige informaticatools ter beschikking worden gesteld van de Bureaus voor Juridische Bijstand (BJB), die een rechtstreekse toegang tot de databanken van de overheid voorzien.

Daarnaast moet in een structurele oplossing voorzien worden voor de correcte vergoeding van advocaten, om de kwaliteit van de juridische bijstand te behouden én te garanderen. Uyttersprot verwijst daarvoor naar het wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor Tweedelijnsbijstand, gespijsd met bijdragen door degenen die een strafrechtelijke inbreuk plegen, een voorstel dat volgende week in commissie ter stemming voorligt. (Belga/NS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content