Heeft het zin om een bankgift te bevriezen tot 24 jaar?

© iStock

Je zou graag schenken aan je (klein)kind via een bankgift. Volstaat het dan in het bewijsdocument van de bankgift bepalen dat je (klein)kind er niet mag aankomen tot 24 jaar? Heeft dat zin?

De eenvoudige bankgift

Bij een bankgift schrijft de schenker bijvoorbeeld effecten over van zijn rekening naar de rekening van de begiftigde. Zowel voor de fiscus als burgerrechtelijk gezien is die bankgift 100 procent sluitend als het correct gebeurt. Er is dan geen schenkbelasting verschuldigd en de erfgenamen zullen later evenmin erfbelasting moeten betalen als de schenker na de schenking nog drie jaar blijft leven.

Een bewijs opmaken

Vroeger gebeurde dit via de klassieke aangetekende brieven. De laatste jaren wordt er bijna steeds een bewijsdocument ondertekend door schenker en begiftigde, ook ‘pacte adjoint’ genoemd. Ook voor de fiscus is dit een sluitend bewijs. Let wel, als je schenkt aan een minderjarige dan moet het bewijs voor de begunstigde ondertekend worden door een ouder of grootouder van die minderjarige, die zelf niet de schenker is.

Bevriezing tot 24 jaar?

Aan een bankgift kan je ook voorwaarden koppelen die dan in het bewijsdocument worden opgenomen. Je kan dus in het bewijsdocument zetten dat de begiftigde de goederen niet mag “vervreemden” tot een bepaalde datum (bijvoorbeeld tot hij 24 jaar oud is).

Maar wat als het kind zich zijn achttiende aanmeldt bij de bank, vraagt om de effecten te verkopen en het geld wil gebruiken voor een sportwagen. Dan zal dat in de praktijk lukken, want de bank is niet op de hoogte van de voorwaarden van de bankgift.

Kopie aan de bank geven?

En vooraf een kopie geven aan de bank van het bewijsdocument? Ook dat heeft weinig zin, want de bank zal het spel niet meespelen. Banken hebben trouwens geen systeem om een dergelijke voorwaarde te implementeren. Heeft het dan wel zin om dit in het bewijsdocument te zetten? Toch wel. Het is niet sluitend, maar het heeft toch een afschrikkend effect. In theorie zou je de voorwaarde ook kunnen afdwingen via de rechtbank, maar wellicht kom je dan wel veel te laat.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content