Drie zaken die je moet weten over het arbeidsreglement

BELGISCHE WERKNEMEROns land kan het nog veel beter doen. © Getty Images/iStockphoto
Jan Roodhooft Advocaat

In het bedrijf waar je werkt bestaat er een arbeidsreglement. Wat vind je daar in terug? Ben je als werknemer ook gebonden door wat er in het reglement staat?

Als je als werknemer ergens aan de slag gaat krijg je een kopie van het arbeidsreglement. Daarin wordt vastgelegd hoe het werk in de onderneming waar je gaat werken georganiseerd is.

Wat staat er in?

In het arbeidsreglement vind je terug wat je rechten en plichten zijn in het bedrijf. Er moeten een aantal verplichte vermeldingen instaan. Je leest er onder andere in welke uurroosters binnen het bedrijf gelden alsook wat de opzegtermijnen zijn en hoe die worden bepaald.

Je vindt er ook een aantal feitelijkheden in terug die je werkgever kan beschouwen als een reden voor een ontslag om een dringende reden. Als je werkgever zich de mogelijkheid voorbehoud om je tuchtsancties op te leggen vind je die al eveneens terug in het arbeidsreglement.

Moet je het naleven?

Zowel jijzelf als je werkgever moeten het arbeidsreglement respecteren. Je werkgever moet je daarvoor wel een kopie van het arbeidsreglement bezorgen bij je indiensttreding. Hij moet je ook een kopie bezorgen als hij een wijziging aanbrengt aan het reglement. Je werkgever zal allicht een clausule opnemen in je arbeidsovereenkomst waarin je verklaart een kopie te hebben ontvangen.

Kan je werkgever het wijzigen?

Je werkgever kan het arbeidsreglement wijzigen in de loop van je tewerkstelling. Soms is je werkgever daartoe zelfs verplicht (bijvoorbeeld bij een wetswijziging). Tenzij het gaat om bepaalde kleine wijzigingen aan het reglement moet hij daarvoor een bepaalde procedure naleven.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content