Check (en wijzig) uw testament

© iStock

In nogal wat testamenten staat: “Het grootst mogelijke deel gaat naar persoon X.” Maar door de nieuwe erfwet zal dat vaak tot ongewenste effecten leiden. Hoe komt dat en wanneer moet je je testament zeker wijzigen?

Op 1 september 2017 verscheen de nieuwe erfwet in het Belgisch Staatsblad. Hij wordt van toepassing op 1 september 2018. Tot nu toe wordt het deel van je vermogen waarover u vrij kunt beschikken (het zogenaamde ‘beschikbaar deel’ ) bepaald door het aantal kinderen dat u hebt.

Zo bedraagt dat beschikbaar deel vandaag de helft van je vermogen indien u één kind hebt, een derde indien u twee kinderen hebt en een kwart vanaf drie of meer kinderen. Als u bijvoorbeeld twee kinderen hebt, moet elk kind nog minstens een derde van uw vermogen krijgen bij uw overlijden. Met het overige derde kunt u doen wat u wilt. Vanaf 1 september 2018 wordt dat beschikbaar deel de helft, ongeacht het aantal kinderen. Dat is een belangrijke wijziging in de praktijk.

Door die nieuwe regels checkt u maar beter eens uw testament. In nogal wat testamenten staat dat het grootst mogelijke deel gaat naar persoon X. Door de nieuwe wet zal dat vanaf september 2018 vaak ongewenste effecten hebben, zodat u uw testament het best aanpast. We geven een concreet voorbeeld.

Jan heeft twee kinderen uit een vorig huwelijk en wil het kind van zijn tweede partner gelijk behandelen. Onder de oude regels hebben zijn eigen kinderen elk een voorbehouden erfdeel van een derde. Jan heeft een testament opgesteld waarin hij “het grootst beschikbaar deel” (een derde dus) legateert aan het kind van zijn partner. Door dat testament krijgen alle kinderen evenveel, namelijk elk een derde. Zijn eigen kinderen hebben immers sowieso elk recht op een derde. Maar onder de nieuwe regels zullen zijn eigen kinderen elk slechts een kwart ontvangen en het kind van zijn partner de helft! Het “grootst beschikbaar deel” bedraagt dan namelijk niet langer een derde maar wel de helft. Dat betekent dat zijn eigen kinderen samen ook maar de helft (dus elk een vierde) zullen krijgen. Een wijziging van het testament van Jan is hier dus absoluut aangewezen.

Partner Content