Planbureau voorziet toename koopkracht in 2019

. © iStock

De koopkracht zou dit jaar met 2,1 procent toenemen, dankzij de taxshift, een hogere indexering van de lonen en een afkoelende inflatie. Dat blijkt uit nieuwe vooruitzichten van het Planbureau. De groei van de Belgische economie zou vertragen tot 1,3 procent in 2019.

De stijging van het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen zou in 2019 meer uitgespoken groeien dan in 2018, toen er een toename was van de koopkracht met 1,2 procent.

Nog volgens het Planbureau blijft de groei van de binnenlandse werkgelegenheid ook dit jaar aanzienlijk, met een groei van 44.000 jobs. Het aantal werklozen zou met 22.000 dalen, en de werkloosheidsgraad zou afnemen tot 5,5 procent.

De uitvoergroei van ons land zou dit jaar verder verzwakken, terwijl de binnenlandse vraag aan kracht wint onder impuls van de particuliere consumptie en de bedrijfsinvesteringen. De Belgische economie zou daardoor in 2019 gemiddeld met ruim 0,3 procent per kwartaal groeien of met 1,3 procent op jaarbasis.

Partner Content