Wat als je niet akkoord gaat met de berekening van je pensioen? 3 tips

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

Je vraagt informatie op bij een pensioendienst maar krijgt ze niet. Of je bent het niet eens met de berekening van je pensioen. Wat kan je doen om je rechten toch te laten gelden?

Als je het niet eens bent met een beslissing van je pensioendienst of met de dienstverlening ervan, hoef je niet noodzakelijk naar de rechtbank te stappen. Er bestaan eenvoudigere en goedkopere middelen om tot een oplossing te komen.

1. Neem contact met de dienst zelf

Neem in eerste instantie contact op met je pensioendienst zelf. Schets je probleem en vraag om een oplossing. Je kan dit telefonisch doen, via een mail, fax of brief. Kom je niet tot een oplossing, zorg dan voor een bewijs dat je contact hebt opgenomen. Stuur bijvoorbeeld een aangetekende brief waarin je de vraag herhaalt.

2. Stap naar de ombudsman

Heeft je rechtstreeks contact geen succes, dan kan je het probleem voorleggen aan de ombudsdienst van de pensioenen. Dit is gratis. Je kan dit doen ongeacht of je werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent.

an je om één of andere reden niet zelf contact opnemen met de ombudsman, dan mag iemand anders dat in je plaats doen. Je moet hem dan wel een volmacht geven. De manieren waarop je een klacht kan indienen vind je terug op de site.

De ombudsman bemiddelt en probeert om tot een oplossing te komen. De ombudsman schort je klacht op als je voor hetzelfde probleem al beroep indiende bij de rechtbank. Als je een anonieme klacht indient of een klacht neerlegt voor feiten die zich meer dan een jaar geleden voordeden, behandelt de ombudsman je klacht niet.

3. Leg de zaak voor aan de rechtbank

Je kan de zaak ook voorleggen aan de rechtbank. Hou er rekening mee dat je wellicht een advocaat moet raadplegen met alle kosten van dien.(JR)

Partner Content