Uitbetaling aanvullend pensioen volgt relatief snel na wettelijke pensionering

.

De uitbetaling van het aanvullend pensioen volgt meestal relatief snel na de wettelijke pensionering. Dat blijkt uit een onderzoek van de financiële waakhond FSMA op basis van een steekproef van 1.076 wettelijke pensioneringen die zich hebben voorgedaan in 2019.

Sinds 2016 moeten de pensioeninstellingen het aanvullend pensioen uitbetalen bij de pensionering van de aangeslotenen. Ze moeten de aangeslotenen contacteren om hen te informeren over het uit te betalen aanvullend pensioen, waarna de betrokken personen de pensioeninstelling alle gegevens dienen te bezorgen die noodzakelijk zijn voor de uitbetaling. De pensioeninstelling moet de uitbetaling vervolgens binnen de dertig dagen na ontvangst van deze gegevens uitvoeren.

De onderzoeksresultaten tonen aan dat de termijnen verbonden aan de uitbetaling van het aanvullend pensioen in de regel goed gerespecteerd worden door de pensioeninstellingen, wanneer het gaat om de uitbetaling van een pensioen toegekend door een onderneming of een aanvullend pensioen opgebouwd door een zelfstandige, luidt het.

Sectorale pensioenstelsels

De situatie ligt iets moeilijker voor de pensioeninstellingen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van sectorale pensioenstelsels. ‘Dit wordt verklaard door het feit dat deze pensioeninstellingen aangewezen zijn op de gegevens die hen per trimester ter beschikking worden gesteld via de Kruispuntbank voor sociale zekerheid (KSZ). Bij de wettelijke pensionering van een aangeslotene kan de pensioeninstelling niet altijd onmiddellijk het uit te betalen aanvullend pensioen vaststellen, maar moet zij wachten tot de relevante informatie beschikbaar is’, aldus de waakhond.

Daardoor kan de termijn van dertig dagen niet altijd gerespecteerd worden. De FSMA meldt tot slot dat het de politieke autoriteiten op de hoogte heeft gebracht van de vaststellingen.

Partner Content