Meeste klachten bij ombudsman over vroegst mogelijke datum om met pensioen te gaan

© belga

De Ombudsman Pensioenen heeft vorig jaar 1.540 klachten ontvangen, een stijging ten opzichte van 2015 (1.428) tot een gelijkaardig niveau als in 2014 (1.541).

De meeste klachten gingen over de P datum, de vroegst mogelijke datum waarop iemand zijn pensioen kan opnemen, de toekenningsvoorwaarden en berekeningselementen. Daarna volgden klachten over de behandelingstermijnen en de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Dat blijkt vrijdag bij de voorstelling van het jaarverslag van de Ombudsdienst Pensioenen, in aanwezigheid van bevoegd minister Daniel Bacquelaine (MR).

Van de klachten die de ombudsdienst in 2016 ontving werden er 1.103 ontvankelijk verklaard. Ongeveer de helft daarvan (51 procent) bleek gegrond, en bij meer dan negen op de tien van die gegronde klachten leverde de bemiddeling volgens de ombudsdienst een positief resultaat op voor de klager.

De klachten die vorig jaar binnenkwamen waren volgens de ombudsman complexer en preciezer. Daaruit leidt hij af dat de mensen beter ingelicht zijn en toegang krijgen tot meer informatie die ook steeds transparanter wordt.

Succes Mypension.be

Het is dan ook een van mijn prioriteiten om zo veel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de werking van het pensioensysteem

Dat mensen informatie zoeken over pensionering blijkt ook uit het succes van Mypension.be, waarop men een overzicht kan consulteren van zijn of haar wettelijk en aanvullend pensioen. “Sinds de oprichting precies een jaar geleden zijn al meer dan een miljoen bezoekers geteld, goed voor in totaal 4,2 miljoen consultaties”, aldus Bacquelaine. “Het is dan ook een van mijn prioriteiten om zo veel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de werking van het pensioensysteem en de pensioenhervorming.”

De ombudsman formuleert in het jaarverslag opnieuw een aantal aanbevelingen. Zo blijkt dat sommige gepensioneerden nog pensioenrechten kunnen opbouwen na de ingangsdatum van hun eerste pensioen, terwijl anderen die mogelijkheid niet hebben. “Een gepensioneerde die bijvoorbeeld een pensioen ontvangt voor een loopbaan van 43 jaar als zelfstandige en die tijdens zijn pensionering nog twee jaar een activiteit als werknemer uitoefent, zal hiervoor nog pensioenrechten kunnen opbouwen. Een gepensioneerde die een gemengd pensioen ontvangt voor een loopbaan van 42 jaar als zelfstandige en 1 jaar als werknemer, kan dat niet”, zegt ombudsman Tony Van Der Steen.

De ombudsman beveelt dan ook aan om discriminaties met betrekking tot de opbouw van pensioenrechten, die blijkbaar het vaakst voorkomen ten nadele van werknemers, weg te werken.

Pensioen na vrijlating gevangene

Een andere aanbeveling die de ombudsman formuleert is dat informatie over de vrijlating van een gevangene automatisch zou worden uitgewisseld met de pensioendiensten, iets waar de Federale Pensioendienst zich reeds over buigt. De betaling van een pensioen wordt immers geschorst gedurende de periode dat een gepensioneerde in de gevangenis zit. De schorsing begint na een periode van twaalf maanden opsluiting. Bij vrijlating van de gevangene moet het pensioen opnieuw uitbetaald worden, maar de pensioenwetgeving voorziet momenteel niet in een specifieke procedure voor het weer in betaling stellen.

De Ombudsdienst Pensioenen bestaat ondertussen 20 jaar en behandelde in die periode zowat 30.000 klachten

Partner Content