Lezersvraag: Hoeveel pensioen zal ik straks krijgen?

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

Tien jaar geleden ben ik afgestudeerd. Ik ben bij drie werkgevers in loondienst geweest. Hoe kan ik te weten komen welk pensioen ik later mag verwachten?

Uw pensioen hangt in de eerste plaats af van uw loon. Op de website mypension.be kunt u nakijken hoeveel loon u hebt ontvangen in elk jaar dat u hebt gewerkt. Op de website kunt u ook zien op welke datum u ten vroegste met pensioen kunt gaan.

U moet in principe nog 35 jaar werken om een volledige loopbaan te hebben. Als u dat doet, hebt u recht op 60 procent (als alleenstaande) of 75 procent (gezinspensioen) van uw gemiddelde jaarloon als brutopensioen. Als uw loon in een jaar boven een grensbedrag gaat, telt enkel het deel onder dat bedrag mee voor de berekening.

Het loon dat u elk jaar hebt ontvangen, wordt vermenigvuldigd met een herwaarderingscoëfficiënt. Dat past uw loon van tien jaar geleden aan aan de kosten van levensonderhoud op het moment dat u op pensioen gaat. Het loon van alle jaren van uw loopbaan wordt gedeeld door 45.

Wilt u meer pensioenrechten opbouwen? Dan moet u wellicht een loonsverhoging vragen. Het maximale jaarloon voor 2016 is 54.648,70 euro. Als u nog niet aan het grensbedrag zit, betekent extra loon extra pensioenrechten. De waarde van uw bedrijfswagen telt niet mee voor de berekening van uw pensioen.

Vragen over al uw geldzaken zijn welkom op moneytalk@moneytalk.be. U kunt in onze mailbox ook anoniem getuigenissen achterlaten over aangename of minder aangename situaties die een weerslag hebben gehad op uw persoonlijke vermogen. De redactie zal in de mate van het mogelijke haar expertise inzetten om u te helpen of daarvoor bij specialisten te rade gaan.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content