Redactie Trends

‘Het halsstarrig verzet tegen elke pensioenhervorming brengt onze sociale zekerheid in gevaar’

‘Het doorbreken van de eenheid van loopbaan is logisch én rechtvaardig.’ Kamerlid Jan Spooren (N-VA) reageert op de beslissing van ACV-voorzitter Marc Leemans om een rechtszaak te beginnen tegen de pensioenhervorming. ‘

Beste Marc Leemans,

Het vertrouwen van consumenten bereikt recordhoogtes, de economische groei trekt aan, er worden meer dan ooit jobs gecreëerd in de private sector, de werkloosheid is historisch laag. Je zou kunnen verwachten dat dit goede nieuws de vertegenwoordigers van de werknemers blij zou stemmen, maar niets is minder waar.

Met een openlijk politieke campagne vaart het ACV vandaag opnieuw ongemeen hard uit tegen de regering-Michel. De versoepeling van de arbeidsmarkt, de verlaging van de loonkosten via de taksshift en de pensioenhervormingen: allemaal moeten ze er aan geloven.

Het halsstarrig verzet tegen elke pensioenhervorming brengt onze sociale zekerheid in gevaar

Wanneer er onvoldoende draagvlak is voor een staking of parlementaire oppositie tegen het herstelbeleid, grijpt u als voorzitter van de vakbond tegenwoordig naar de juridische strijd. Eerder stelde het Grondwettelijk Hof de vakbonden in het ongelijk in hun bezwaar tegen de flexi-jobs. Maar dat deert uw ACV niet om vandaag opnieuw naar de rechter te stappen tegen de pensioenhervorming die gisteren democratisch werd goedgekeurd in het parlement.

Dat is jammer en onbegrijpelijk: deze hervorming – het doorbreken van de eenheid van loopbaan – is immers logisch én rechtvaardig. Wie meer dan 45 jaar werkt, zal vanaf nu ook meer dan een volledig pensioen opbouwen. Vooral voordelig voor laaggeschoolden die al op jonge leeftijd op de werkvloer komen, en daardoor een langere loopbaan uitbouwen. Opmerkelijk dat u dit probeert tegen te houden, te meer omdat ook de sociale zekerheid hier financieel bij gebaat is.

Het doorbreken van de eenheid van loopbaan is logisch én rechtvaardig

U schreeuwt moord en brand omdat na de volledige loopbaan van 45 jaar enkel effectief gewerkte jaren meetellen om verdere pensioenrechten op te bouwen. U spreekt van het ‘straffen’ van werklozen en bruggepensioneerden, terwijl ons sociaal systeem hen een uitkering bezorgt tot aan de pensioenleeftijd, en bovendien al die inactieve jaren voor 100 procent meetellen in de opbouw van pensioenrechten.

Is het gezond voor het pensioensysteem dat je tijdens een jaar brugpensioen blijkbaar in sommige gevallen méér pensioenrechten opbouwt dan tijdens een jaar dat je effectief gewerkt hebt?

Ik ben ook voor een degelijke sociale bescherming, maar hen bovenop die 45 jaar nog verdere pensioenrechten te laten opbouwen, lijkt me van het goede te veel. Vooral ten aanzien van de ouderen die nog wel werken en werknemers van alle leeftijden die hiervoor sociale bijdragen betalen, is dit onrechtvaardig.

Wie wel een proces zou moeten aanspannen, zijn de werknemers die geen brugpensioen krijgen

Wie wel een proces zou moeten aanspannen, zijn de werknemers die geen brugpensioen krijgen. Zij blijven in veel gevallen niet actief tot 65, maar nemen eerder vervroegd pensioen, bijvoorbeeld na een loopbaan van 43 jaar. Voor hen is er geen gelijkstelling tot hun 65ste verjaardag aan het laatste loon, en dus ook geen vervanging van hun vroege loopbaanjaren door de gunstigere brugpensioenjaren, waarin ze niet netto hebben bijgedragen, maar een uitkering kregen van de sociale zekerheid.

Of wat te denken van al die oudere werknemers die het beste van zichzelf geven om tot aan de pensioengerechtigde leeftijd te werken, maar hier vaak minder pensioenrechten mee opbouwen dan hun leeftijdsgenoten op brugpensioen.

Dat soort systemen kunnen wij niet blijven verdedigen: ze vormen geen eerlijk contract, noch tussen de generaties onderling noch binnen eenzelfde generatie. Nochtans is er een eenvoudige oplossing: ieder gewerkt jaar moet gevaloriseerd worden en meer pensioen opleveren dan de niet gewerkte jaren. Dat kan door een puntensysteem, dat de lonen weer welvaartsvast maakt en de disproportionele nadruk op het loon aan het einde van de loopbaan uitvlakt.

In een puntensysteem kan ieder gewerkt jaar gevaloriseerd worden en meer pensioen opleveren dan de niet gewerkte jaren

Ik heb begrepen dat u ook tegen dit systeem gekant bent, ook al heeft het Planbureau aangetoond dat dit vooral ten goede zou komen aan arbeiders en mensen die nu een eerder karig pensioen hebben. Ook een heel aantal vrouwen zou er wel bij varen. Zeker in het verleden stapten zij uit de arbeidsmarkt zodra er kinderen kwamen. Zij kunnen tot 125 euro per maand bijwinnen, volgens het Planbureau. Hun gewerkte jaren krijgen een opwaardering.

De vakbonden hebben zonder enige twijfel een groot aandeel gehad in het opbouwen van ons sociaal systeem, en kunnen ook vandaag nog een heel waardevolle rol spelen. Maar dat lukt niet met een halsstarrig en politiek geïnspireerd verzet tegen elke pensioenhervorming. Hiermee bewijst u zeker geen dienst aan de jongere generaties, en die onverantwoordelijke houding dreigt onze hele sociale zekerheid zelfs in gevaar te brengen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content