Fiscaal gunstregime aanvullende pensioenen kost jaarlijks miljarden

Karine Lalieux (PS)

Het toekennen van fiscale voordelen aan het tweedepijlerpensioen – zeg maar de groepsverzekeringen – betekent jaarlijks 2,82 tot 3,35 miljard minder ontvangsten voor de fiscus. Dat berekende het Planbureau, op vraag van de minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS). Die werkt aan een grote pensioenhervorming.

Om aanvullende pensioenen te promoten, worden die sinds jaar en dag fiscaal bevoordeeld. Een storting in een aanvullend pensioenproduct wordt minder belast dan een standaard spaarproduct.

Voor het eerst becijferde het Planbureau hoeveel ontvangsten de fiscus misloopt door die fiscale voordelen voor het tweedepijlerpensioen. Die berekening gebeurde op vraag van de minister van Pensioenen.

Als tweedepijlerpensioenen zouden worden belast volgens het algemeen belastingstelsel, en dit geen impact zou hebben op het totale bedrag van de stortingen, dan zou dit de overheid in 2018 3,5 miljard extra inkomsten hebben opgeleverd: 2,1 miljard euro bij de werknemers, en 1,26 miljard euro bij de zelfstandigen.

Stel dat er wel impact is op het gedrag van de werkgevers en zij minder zouden storten, dan dalen de gemiste inkomsten voor de werknemers van 2,1 miljard euro naar 1,57 miljard euro, wat het totale bedrag op 2,82 miljard brengt.

Het is voor het eerst dat er duidelijkheid is over de inkomsten die de staat misloopt door het fiscaal voordeel voor de tweede pijler, klinkt het bij het kabinet Lalieux.

Minister Lalieux werkt aan een grondige pensioenhervorming. In september zou daarover meer duidelijkheid moeten komen.

Lalieux wil in het kader van die hervorming de tweede pensioenpijler socialer en rechtvaardiger maken. Daarbij zal evenwel niet worden geraakt aan verworven rechten, beklemtoont het kabinet Lalieux.

Partner Content