Extra pensioensparen levert minder nettorendement op

© .
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

De regering heeft tijdens het zomerconclaaf beslist dat pensioenspaarders meer dan 940 euro per jaar zullen kunnen storten. Op vraag van onze redactie deed de bank-verzekeraar KBC enkele simulaties van het extra kapitaal dat u daardoor zou kunnen opbouwen voor uw pensioen.

Wie niet méér wil storten dan 940 euro voor pensioensparen, kiest voor het systeem zoals het vandaag al bestaat, met de belastingvermindering van 30 procent op een maximale storting van 940 euro. Dat levert bij de afrekening met de fiscus een belastingvermindering van maximaal 282 euro op. Wie tot 1200 euro wil storten, kiest voor een belastingvermindering van 25 procent en kan daardoor zijn jaarlijkse belastingfactuur met maximaal 300 euro verlichten.

Het belastingvoordeel maakt deel uit van het totale rendement van pensioensparen. Onze redactie vroeg aan KBC Bank om de nieuwe parameters – een belastingvermindering van 25 procent en een maximale storting van 1200 euro – in hun bestaande simulaties voor het nettorendement van een investering in een pensioenspaarfonds te verwerken. We willen u zo een idee geven van de impact van de keuze die pensioenspaarders binnenkort moeten maken.

Oud versus nieuw

We vergelijken eerst wat een 40-jarige die nog moet starten met pensioensparen kan opbouwen voor zijn pensioen in het oude (940 euro) en het nieuwe systeem (1200 euro) door elk jaar het huidige maximumbedrag te storten. Als het pensioenspaarfonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 6 procent haalt, dan kan onze pensioenspaarder in het nieuwe systeem tegen zijn 65ste zo’n 13.500 euro meer kapitaal opbouwen voor zijn oude dag dan in het oude systeem. Hij geniet ook 25 jaar lang elk jaar een extra belastingvermindering van 18 euro, in totaal goed voor een extraatje van 450 euro.

In het nieuwe systeem stopt de pensioenspaarder ook meer geld in het fonds, en krijgt hij daar verhoudingsgewijs minder belastingvoordelen voor terug. Een en ander leidt ertoe dat het gemiddelde jaarlijkse nettorendement voor de pensioenspaarders in het nieuwe systeem in onze simulatie iets lager ligt dan in het oude systeem.

Voor alle duidelijkheid: het rendement van pensioenspaarfondsen is niet gegarandeerd. Het kan dus minder, of meer zijn dan de in ons voorbeeld gekozen 6 procent zijn. Maar die 6 procent is niet toevallig gekozen. De oudste pensioenspaarfondsen werden 25 jaar geleden gelanceerd en hebben allen een gemiddelde jaarreturn van meer dan 6 procent. Ook lagere rendementen op het niveau van de pensioenspaarfondsen leveren in de simulatie van KBC overigens gelijkaardige resultaten op.

Extra pensioensparen levert minder nettorendement op
© KBC

Als u meer wilt sparen voor uw pensioen, dan doet u dat ook het best niet enkel en alleen om fiscale redenen. Het lijkt er vooralsnog op dat spaarders voor de volledige looptijd zullen moeten kiezen tussen het oude of het nieuwe systeem, maar dat moeten we nog bevestigd zien in de wetteksten. In ieder geval kan u hoogstens op een extra belastingvermindering van 18 euro rekenen, als u 1200 euro per jaar stort. Als u voor de volledige looptijd moet kiezen voor 30 of 25 procent belastingvermindering, dan moet u in uw overpeinzing ook meenemen dat u er het ene jaar misschien in slaagt meer dan 940 euro te storten en het andere jaar misschien niet. In de jaren dat u slechts 940 euro stort, misloopt u met die belastingvermindering van 25 procent dus 47 euro aan belastingvermindering. Het opwaartse potentieel (18 euro extra belastingvermindering per jaar) is kleiner dan het neerwaartse risico (47 euro misgelopen belastingvermindering).

Bovendien betaalt de pensioenspaarder in absolute termen ook meer eindbelasting op het moment dat hij 60 wordt, omdat hij in de ogen van de fiscus een groter kapitaal heeft opgebouwd. De eindbelasting voor de pensioenspaarder met een fonds bedraagt 8 procent op het fictieve kapitaal dat die zou opgebouwd hebben met een jaarlijks rendement van 4,75 procent, berekend op uw stortingen. De fiscus houdt dus geen rekening met het werkelijke rendement van het fonds.

Partner Content