Etienne de Callataÿ na de verkiezingen: ‘Pensioenhervormingen moeten trager gaan’

Ilse De Witte Redacteur bij Trends

Voor de hoofdeconoom van Orcadia Asset Management, Etienne de Callataÿ, is een verdere verhoging van de pensioenleeftijd uitgesloten. “Mijn lezing van deze uitslag is dat de kiezers minder structurele hervormingen willen en meer sociale bescherming. De publieke opinie is niet te vinden voor verdere pensioenhervormingen.”

Aan Franstalige kant is goed geluisterd naar de toespraak van Bart De Wever (N-VA), weet Etienne de Callataÿ te vertellen. “De Wever heeft niets gezegd over het cordon sanitaire. Hij wil met alle partijen praten voor de vorming van een Vlaamse regering en maakte in zijn uitnodiging geen onderscheid tussen de partijen. De Wever zei ook dat hij niet zou toestaan dat een federale regering gevormd wordt zonder meerderheid aan Vlaamse kant. Hij verwijst daarmee naar wat met de MR is gebeurd. Die is als de enige Franstalige partij in een federale regering gestapt en betaalt daarvoor nu de prijs, met name in Wallonië. Het ziet ernaar uit dat een kopie van de vorige regering zelfs niet meer mogelijk is. Een federale centrumrechtse regering mét het cdH zou nog wel kunnen.”

De Callataÿ geeft een heel andere betekenis aan de verkiezingsuitslag dan econoom Ivan Van de Cloot van de denktank Itinera. Van de Cloot denkt dat de pensioenhervormingen te traag gaan voor de kiezer en dat de beloftes van een minimumpensioen zonder bijkomende maatregelen voor de betaalbaarheid ongeloofwaardig zijn. De Callataÿ zegt dat de hervormingen te snel gaan voor de kiezer.

Welke boodschap geeft de kiezer?

ETIENNE DE CALLATAY: “Ik denk dat het een vergissing was van Bart De Wever in de campagne te spreken over een verdere verhoging van de pensioenleeftijd. En ik denk dat men daar in het hoofdkwartier van de N-VA ook zo over denkt. Een deel van het succes van het Vlaams Belang schuilt in de sociaaleconomische standpunten die de partij inneemt. Ze haalt niet enkel stemmen met haar standpunten over migratie. Mijn lezing van deze uitslag is dat de kiezer de N-VA afrekent voor een gebrek aan sociale empathie. De Wever heeft ooit gezegd dat zijn programma van de werkgeversorganisatie Voka komt. De Wever is niet in de richting gegaan van wat de gemiddelde Vlaming graag hoort. Hij is te veel liberaal en te weinig sociaal geweest om de kiezer te verleiden. In heel Europa zien we hetzelfde fenomeen. De kiezers willen meer sociale bescherming en minder hervormingen. De kiezers van Marine Le Pen, Ukip in het Verenigd Koninkrijk, enzovoort.”

Wat betekent dat voor de pensioenen?

DE CALLATAY: “Het zal heel moeilijk zijn verder te gaan op het ingeslagen pad van besparen op pensioenen. Een verdere verhoging van de pensioenleeftijd is uitgesloten. Er is geen steun bij de politieke opinie. We kunnen sowieso niet over een verdere verhoging van de pensioenleeftijd praten zonder de invulling van de zware beroepen. We moeten vooruitgang boeken in dat debat, maar het zal echt moeilijk zijn. Het was een vergissing van de regering om de regeling voor de zware beroepen in de privésector te koppelen aan de regeling in de openbare sector. Het is raar een onderscheid te maken tussen verpleegsters die in een openbaar of in een privéziekenhuis werken, of veiligheidsagenten die voor de overheid werken of voor een privébedrijf. Akkoord.”

“De helft van de ambtenaren geniet nog van een gunstigere pensioenregeling, via de voordelige tantièmes. In de meeste ons omringende landen geniet ongeveer 5 procent van de loontrekkenden een voordelige pensioenregeling. Het is onmogelijk in één keer van 50 naar 5 procent te gaan. Dat krijg je niet uitgelegd aan de ambtenaren. We zullen nog tien of twintig jaar genereuzer moeten blijven voor de ambtenaren. We moeten naar een ontkoppeling gaan. Het is een fout geweest van de regering om de lijst met zware beroepen in de privésector te koppelen aan de lijst in de openbare sector.”

Partner Content