Belastingvermindering voor pensioenen bijgesteld

© belga

Een hoger bruto-inkomen mag – na belastingen – niet langer leiden tot een lager netto-inkomen.

De regering stelt de bijzondere belastingvermindering voor pensioenen en ziekte- en invaliditeitsinkomsten bij. Het gaat om een technische correctie die ervoor zorgt dat belastingplichtigen die uitsluitend een pensioen of een ziekte- of invaliditeitsuitkering hebben er netto niet op achteruit gaan als hun brutopensioen of -vergoeding stijgt.

Sinds het aanslagjaar 2016 werd de berekening van de bijkomende vermindering voor pensioenen en ziekte- en invaliditeitsinkomsten gewijzigd om te vermijden dat – door de toepassing van de gemeentelijke opcentiemen – een verhoging van het pensioen of van de uitkering nog zou kunnen leiden tot een lager netto-inkomen.

De berekening van de bijkomende vermindering bereikt echter het vooropgestelde doel niet. De regering stelt daarom voor om de berekening van de bijkomende vermindering vanaf aanslagjaar 2018 aan te passen voor belastingplichtigen die uitsluitend pensioenen of wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen genieten.

Een hoger bruto-inkomen kan dus voor de betrokkenen, na belastingen, niet langer leiden tot een lager netto-inkomen, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Partner Content