ACV wil rechtszaak starten tegen pensioenhervorming

Marc Leemans (ACV) © Belga

De recente pensioenhervorming die de Kamer goedkeurde, betekent ‘contractbreuk voor meer dan 30.000 mensen’, zo hekelt ACV-voorzitter Marc Leemans. De christelijke bond zal naar de rechter trekkens eens het KB dat na de wet moet volgen van kracht is, hoogstwaarschijnlijk bij de Raad van State.

De hervorming van de eenheid van loopbaan maakt het mogelijk dat iemand na een loopbaan van 45 jaar nog pensioenrechten opbouwt. Maar de oppositie en de vakbonden klagen aan dat iemand die op zeer jonge leeftijd is beginnen werken en op het einde van de loopbaan zonder werk valt, erop achteruit gaat.

‘Dit is contractbreuk. Meer dan 30.000 mensen worden in hun pensioen benadeeld omwille van het verleden’, verduidelijkt Leemans naar aanleiding van de rechtzaak die hij vrijdag aankondigde op het congres van het Vlaams ACV in Oostende. Wie vroeg beginnen werken is en op het einde van de loopbaan werkloos of op brugpensioen is, kan een paar honderd euro pensioen per maand verliezen.

In het huidige systeem werd voor de pensioenberekening immers gekeken naar de 45 beste jaren, terwijl dat in de toekomst de eerste 45 jaren zullen zijn. Die eerst jaren verdient men immers minder.

De vakbond stapt naar de rechter eens het koninklijk besluit er is dat de wet moet uitvoeren. ‘Op basis van het KB zullen we zeker een procedure opstarten, hoogstwaarschijnlijk bij de Raad van State’, aldus Leemans.

Partner Content