Patiënten dikwijls onwetend over rekening tandartsbezoek

© Getty Images/iStockphoto

Vele tandartsen hanteren voor terugbetaalde zorg niet de conventionele tarieven. Patiënten blijven hierdoor veelal in het ongewisse over het al dan niet betalen van ereloonsupplementen. Dat meldt Test Aankoop dinsdag.

Tandzorg wordt vaak op de lange baan geschoven, benadrukt Test Aankoop. Volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen gaat 1 op de 2 Belgen niet jaarlijks naar de tandarts. De consumentenorganisatie zegt dat financiële motieven een belangrijke rol spelen in dat uitstelgedrag.

Uit een bevraging van de Christelijke Mutualiteiten kreeg de betaalbaarheid van een consultatie bij de tandarts de op één na slechtste beoordeling. Bovendien blijkt uit cijfers van Test Aankoop dat meer dan 70 procent van de patiënten van mening is dat zijn of haar tandarts onvoldoende informatie geeft over de kosten die worden aangerekend. ‘Dat de rekening bij de tandarts hoog kan oplopen, heeft vele redenen. De patiënt kan eerst en vooral niet voor alle prestaties van terugbetaling genieten en zelfs als er wel tussenkomst is van het ziekenfonds, dan nog gelden soms arbitraire leeftijdsbeperkingen’, legt Test Aankoop uit.

‘Ook het lage percentage tandartsen dat de officiële tarieven voor de terugbetaalde prestaties toepast, doet de factuur oplopen. Om patiënten te beschermen tegen hogere kosten, maken de tandartsen en de ziekenfondsen immers prijsafspraken. Een geconventioneerde tandarts leeft die officiële tarieven na, een gedeeltelijk geconventioneerde tandarts doet dat enkel op bepaalde tijdstippen’, luidt het.

Een niet-geconventioneerde arts hanteert volgens Test eigen tarieven. ‘Bij de algemeen tandheelkundigen past zo’n 48 procent in principe steeds de conventionele tarieven toe, 16 procent doet dat op bepaalde tijdstippen, de rest doet het niet.’ Volgens een recente enquête van Test Aankoop bij 1.700 mensen weet bovendien slechts 39 procent van de tandartsbezoekers of zijn tandarts al dan niet geconventioneerd is.

Supplemententeller

Test Aankoop wil de nood aan transparantie en tariefzekerheid hoger op de politieke agenda plaatsen. ‘Want tandzorg is basiszorg. Het kan niet zijn dat de helft van de bevolking onder meer uit angst voor een hoge rekening deze verzorging uitstelt’, luidt het. Test Aankoop ontwikkelde een supplemententeller op zijn website. Via die onlinemodule komt de tandartsbezoeker te weten of hij bij zijn consultatie een supplement heeft moeten betalen en wordt het duidelijk welke prestaties de tandarts heeft aangerekend door de prestatiescodes op het getuigschrift weer te geven in begrijpbare taal.

Partner Content