Nooit zoveel testamenten geregistreerd als in 2019

Nooit eerder werden er op een jaar tijd zoveel testamenten geregistreerd als in 2019. Op twee jaar tijd steeg het aantal geregistreerde testamenten met een kwart, blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat.

De belangrijkste verklaring voor de stijging is het nieuwe erfrecht dat op 1 september 2018 in werking trad. Dat nieuwe erfrecht geeft aan de burger een grotere vrijheid om te kiezen aan wie hij zijn vermogen nalaat, op voorwaarde dat hij een testament opstelt. Grootouders kunnen bijvoorbeeld kiezen om meer na te laten aan hun kleinkinderen of mensen in een nieuw samengesteld gezin kunnen meer nalaten aan kinderen van hun partner.

Dat nieuwe erfrecht zorgt dus voor meer testamenten. In 2019 werden er 66.521 geregistreerd, ruim 7 procent meer dan in het jaar voordien en bijna een kwart meer in vergelijking met 2017.

‘De sterke stijging van het aantal testamenten bewijst dat burgers gretig gebruik maken van de extra vrijheid om zaken met een testament te regelen. Bovendien wordt er ook meer gebruik gemaakt van de generatiesprong. Ook goede doelen blijven populair bij mensen die een testament opmaken’, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. ‘De modernisering van het erfrecht beantwoordt wel degelijk aan een maatschappelijke vraag’.

Partner Content