Nieuwe ontwikkelingsdoelen kosten duizenden miljarden per jaar

© Reuters

Van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), die deze week unamiem zijn aangenomen door meer dan honderdvijftig wereldleiders in New York, wordt veel verwacht. Maar alles staat of valt met de uitvoering van de nieuwe agenda die duizenden miljarden dollars per jaar kost.

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon beschreef de zeventien SDG’s, de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen (MDG’s), als integraal onderdeel van de ontwikkelingsagenda na 2015, die gericht is op het bestrijden van armoede in al zijn vormen. “De SDG’s zijn onze gids, een to-do-list voor mensen en de planeet, een blauwdruk voor succes”, zei Ban.

Maar om de SDG’s te implementeren in de komende vijftien jaar, zodat de wereld radicaal verandert als het gaat om armoede en honger, genderdiscriminatie, verspreiding van ziekten en degradatie van het milieu, is heel wat nodig. Ambassadeur Macharia Kamau uit Kenia, een van de facilitators van het consultatieve proces rond de SDG’s, zei afgelopen maand tegen journalisten dat implementatie van de agenda 3.500 tot 5.000 miljard dollar per jaar zou kosten.

“De nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn ambitieus op papier en ze kunnen historisch zijn in hun impact”, zegt Winnie Byanyima, directeur bij Oxfam International. “Ze gaan verder dan het plakken van pleisters en richten zich op het uitroeien – niet alleen het verminderen – van extreme armoede en honger in elk land. De sleutel is om het contact te herstellen tussen de rijksten en de rest van de samenleving, in plaats van hen te laten bestaan in de bevoorrechte marge.”

Draagkracht aarde

Leida Rijnhout, directeur Global Policies and Sustainability bij het European Environmental Bureau in New York, zei dat de zeventien doelen de basis kunnen zijn voor hogere ambities en meer coherentie in het beleid, hoewel de doelstelling ‘duurzame economische groei’ de andere doelen kan ondermijnen.

“Het is duidelijk dat de draagkracht van de aarde niet toeneemt en dat sommige landen hun gebruik van grondstoffen moeten minderen. Dit om te komen tot een eerlijker verdeling van die grondstoffen en andere landen de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen en te voorzien in basisbehoeften.”

“In Europa is sprake van een gigantische overconsumptie ten koste van het klimaat en de ontwikkeling van armere landen. Een trend die steeds vaker leidt tot conflicten over schaarser wordende grondstoffen.” De Europese Commissie, zegt ze, heeft een perfecte kans om met een actieplan te komen voor de SDG’s als de Europa 2020-strategie – een langetermijnactiestrategie voor duurzame ontwikkeling en economie – opnieuw wordt besproken.

Bredere opzet

Zubair Sayed, hoofd communicatie en campagnes bij Civicus, de wereldwijde alliantie van maatschappelijke organisaties, zegt dat de SDG’s veel breder zijn in hun opzet dan de MDG’s. Ze zijn universeel en gericht op zowel rijke landen als ontwikkelingslanden. Als het gaat om de implementatie, spelen er echter twee kwesties, zegt hij. “Hebben landen voldoende middelen, en belangrijker nog, is er de wil om de doelen te implementeren?”

Succes zal in alle situaties afhangen van de politieke wil van regeringen om de doelen serieus te nemen, ze een plaats te geven in de nationale ontwikkelingsplannen, er het benodigde geld in te investeren en burgers en het maatschappelijk middenveld erbij te betrekken, zegt hij.

Yolande Kakabadse, voorzitter van het Wereldnatuurfonds (WWF), zegt dat landen in de komende maanden moeten bepalen hoe ze gaan bijdragen aan het bereiken van de doelen. “We kunnen de eindstreep zien. Maar we hebben enkele lopers nodig aan de start, als we willen dat dit in de komende vijftien jaar gaat lukken.”

Elk land is verplicht nationale indicatoren en programma’s voor implementatie te ontwikkelen, zegt Kakabadse. In maart moeten de landen een aantal indicatoren overeenkomen die de VN kunnen gebruiken om te rapporteren over de jaarlijkse vooruitgang. “Dat zal een uitdaging zijn, maar als landen zich kunnen verenigen om de financiële crisis op te lossen, dan kunnen ze dit ook. Een cruciaal onderdeel is samenwerking en transparantie op het gebied van data.”

Rechtvaardigheid

Volgens Manish Bapna, vicevoorzitter en directeur van het World Resources Institute, reflecteren de SDG’s diepgaande veranderingen in de wereld en staat zorg voor het milieu centraal. “De SDG’s erkennen dat we extreme armoede niet kunnen uitroeien en er geen blijvende economische groei kan zijn zonder zorg voor de planeet.”

Adriano Campolina, directeur van ActionAid, ziet de SDG’s als een stap vooruit omdat ze zich richten op de oorzaken van armoede. “Maar als we de regels van het huidige wereldwijde systeem niet veranderen, zullen dezelfde spelers blijven winnen. We zullen een rechtvaardiger toekomst moeten bouwen voor alle mensen en de planeet, een waar niet langer geld alles bepaalt.”

( IPS/Thalif Deen)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content