Nieuw toewijzingssysteem zorgbudget onder vuur

© Getty Images

Door het nieuwe toewijzingssysteem van zorgbudget voor hulpbehoevenden, verliezen tot dertig procent van de mensen hun ondersteuning. Dat blijkt uit cijfers die de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) gaf aan De Standaard.

‘Het is duidelijk dat de Vlaamse regering dit niet goed heeft uitgedacht’, reageert Vlaams parlementslid Hannes Anaf (Vooruit). ‘Dit heeft als gevolg dat in vijf maanden tijd al heel wat mensen hun Vlaamse zorgbudget verloren of geen aanspraak konden maken op wat ze nodig hebben om de beste zorg te kunnen krijgen.’

Mensen met een beperking of ouderen met een zorgnood hebben met de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) recht op financiële ondersteuning, naast een federaal vervangingsinkomen. Dat budget dient om de zorg die gepaard gaat met de beperking beter te dragen. Afhankelijk van de zwaarte van de beperking, en dus nood aan zorg, krijgt iemand meer of minder inkomen.

Sinds 1 juni wordt deze ‘zorgzwaarte’ echter vastgesteld via de BELRAI-screening, een centraal en sectoroverschrijdend meetinstrument om de zorgnood van zorgbehoevende personen in te schatten. Uit eerdere simulaties naar het effect van het nieuwe systeem zag het er naar uit dat ongeveer 13 procent van de mensen niet langer in aanmerking zou komen. Bij de operationalisering blijkt het om 30 procent van de mensen te gaan die voor het eerst een aanvraag doen of bij hun driejaarlijkse evaluatie hun ondersteuning verliezen. Wie in beroep wil gaan tegen de beslissing, betaalt sinds 15 augustus ook een dossiertaks van 75 euro.

Vooruit-parlementslid Hannes Anaf reageert kritisch: ‘De Vlaamse regering slaagt er niet in om zorg te dragen voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving die zorg nodig hebben. Het nieuwe systeem om het zorgbudget van mensen met een handicap te berekenen, benadeelt veel meer mensen dan voorzien. Tot 30 procent ziet de ondersteuning die ze jarenlang kregen, plots wegvallen. En voor nieuwe mensen wordt het nog moeilijker om een zorgbudget te krijgen.’

Anaf roept minister Beke op om de berekening nu te herzien en mensen die het zorgbudget al verloren, retroactief tegemoet te komen. Minister Beke laat weten dat de kwestie onderzocht wordt. Concreet worden de indicatiestellingen sinds 1 juni geanalyseerd. Prof. Anja Declercq van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) zal de analyse maken en het resultaat daarvan wordt nog dit jaar verwacht.

Partner Content