Nettokost notionele intrestaftrek loopt op

© Belga

De nettokost van de notionele intrestaftrek bedroeg in 2006 tussen de 140 en 360 miljoen euro en steeg het jaar nadien tot een bedrag tussen 280 en 770 miljoen euro. Dat blijkt uit een studie van de Nationale Bank, waarvan de krachtlijnen dinsdag werden toegelicht in de Kamercommissie Financiën. Minister van Financiën Didier Reynders wees de eis af om het voordeel te koppelen aan de creatie van jobs.

Niet minder dan twaalf sprekers mochten in de commissie hun visie komen geven over de fiscale gunstmaatregel, die het voor ondernemingen mogelijk maakt intrest fiscaal af te trekken voor de eigen middelen die ze in de vennootschap stoppen.

Onder hen ambtenaren van de FOD Financiën en van de Bijzondere Belastinginspectie en mensen van de studiedienst van de Nationale Bank, maar ook vertegenwoordigers van de vakbonden en werkgevers.

Vanuit de sociale partners viel op hoe de werkgevers de maatregel verdedigden en werd geregeld het belang van rechtszekerheid benadrukt, al werd ook onderstreept dat eventuele misbruiken moeten worden aangepakt. Het enige pleidooi tegen de notionele intrestaftrek, kwam van Christophe Quintard, fiscalist bij de socialistische vakbond ABVV.

Christian Valenduc van de studie- en documentatiedienst van de FOD Financiën citeerde cijfers over een kostprijs van respectievelijk 900 miljoen euro en 2 miljard euro, al benadrukte hij dat het niet om de nettokost ging en dat er nog andere gegevens in rekening moeten worden gebracht. De Nationale Bank en de FOD blijken ook andere correcties toe te passen.

Zo stelde zelfstandigenorganisatie Unizo dat de maatregel absoluut noodzakelijk is om het eigen vermogen van kmo’s te versterken en dat heel wat kmo’s afhankelijk zijn van multinationals, die in ons land zijn of blijven wegens de notionele intrestaftrek. De organisatie verzette zich ook tegen de koppeling van de maatregel aan jobcreatie.

Het enige pleidooi tegen de notionele intrestaftrek, kwam van Christophe Quintard, fiscalist bij de socialistische vakbond FGTB, die al langer bijzonder kritisch is over de maatregel.

“Niet koppelen aan jobcreatie”

Minister van Financiën Didier Reynders (MR) waarschuwt ervoor niet te morrelen aan de notionele intrestaftrek. Daarmee wijst hij de vraag van de PS en het cdH af om dat belastingvoordeel voor bedrijven te koppelen aan de creatie van jobs. Dat meldt De Tijd.
“Dit belastingvoordeel in vraag stellen, is bijna suïcidaal”, stelt hij.

Als je wil garanderen dat overheidssteun werkgelegenheid tegemoetkomt, moet dat gebeuren door de sociale bijdragen of de personenbelasting te verminderen, aldus Reynders.


Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content