Nationale Bank pleit voor verzamelen energiegegevens woning bij toekenning krediet

© Getty Images

De Nationale Bank wenst dat de Belgische banken systematisch de gegevens over de energie-eigenschappen van een woning zouden verzamelen voor alle nieuwe kredieten. Het gaat om een van de aanbevelingen in het Financial Stability Report 2022.

De fors gestegen energieprijzen zitten momenteel volop in de actualiteit. Het toont volgens de Nationale Bank aan dat de financiële sector de risico’s verbonden aan de energieprestaties van een gebouw in rekening moeten brengen. Voor de Nationale Bank is het belangrijk dat kredietverstrekkers systematisch de energie-eigenschappen van de woonst verzamelen, die als onderpand dient, bij nieuwe hypothecaire kredieten.

Voor bestaande kredieten zou een permanente toegang tot regionale databanken over de energiescore helpen om de gegevens te verzamelen. Voorts zouden kopers de energieprestaties in rekening moeten brengen bij de prijsbepaling, klinkt het advies. Die energieprestaties zouden voor de regelgever in de toekomst ook meer in rekening gebracht worden bij de krediettoekenning. Ze zouden ook de maximale quotiteit – de verhouding tussen het bedrag van de lening en de waarde van de woning – beïnvloeden, indien die niet goed weerspiegeld wordt in de prijs.

In het rapport vraagt de NBB ook dat de banken zouden stilstaan bij de stijgende rente.

“Gezien de sterke rentestijging is het ook van belang dat de Belgische financiële instellingen rekening houden met verschillende mogelijke toekomstige rentescenario’s, met name, voor de banken, met betrekking tot het gedrag van de depositohouders en, voor de verzekeringsondernemingen, met betrekking tot de eventuele afkoop van verzekeringsovereenkomsten vóór de vervaldag.”

De NBB vraagt voorts dat de financiële sector “een grotere waakzaamheid aan de dag blijft leggen voor een potentiële cyberdreiging”. In de eerste maanden van 2022 hebben zich wel geen grote incidenten voorgedaan.

Partner Content