Meer informatie bij kredietaanvraag kmo’s

. © iStock
Roel Van Espen medewerker Trends

Sinds enige tijd worden ondernemers beter geïnformeerd bij het aangaan van een krediet. Dat hebben ze te danken aan een vernieuwde gedragscode over de financiering van kmo’s, ondertekend door ondernemersorganisaties en Febelfin.

Kredietgeving is essentieel bij de start, de uitbreiding of de overname van een zaak. Ook voor het overleven van een onderneming is externe financiering vaak van cruciaal. Toch worden heel wat aangevraagde kredieten geweigerd. Uit een recente studie over kmo-financiering blijkt dat dat in 37,6 procent van de gevallen te wijten is aan ontoereikende waarborgen. Nochtans kunnen ondernemers bij de overheid aankloppen voor garanties. Maar dat gebeurt nog te weinig. De gedragscode moet daar verandering in brengen.

Het charter is niet helemaal nieuw. In 2014 was al een eerste versie uitgewerkt, die kredietgevers aanmoedigde aan de ondernemer meer informatie te vragen om de kredietpositie correct te kunnen inschatten. Ze moeten ook in een informatiedocument voorzien, waarin de verschillende kredietvormen toegelicht worden. Wanneer de aanvraag geweigerd wordt, dan legde de gedragscode aan de kredietgever op de reden minstens mondeling toe te lichten.

Onlangs werd de wet kmo-financiering geëvalueerd, wat leidde tot een vernieuwd manifest. Daarin zijn transparantie en informatie de belangrijkste sleutelwoorden. “Toegang tot de juiste financieringsvormen op basis van transparante afspraken is voor kmo’s essentieel om succesvol te kunnen ondernemen”, zegt Danny Van Assche. Hij is gedelegeerd bestuurder van Unizo, een van de ondernemersorganisaties die mee ijverden voor een aanpassing van de gedragscode.

Wat betekent dit concreet?

Op de website Financieringvanondernemingen.be worden nu de belangrijkste overheidswaarborgen opgesomd, samen met de Europese, de federale en de regionale begeleidings- en steunmaatregelen. Ondernemers vinden er ook informatiefiches over de meest gebruikte waarborgen en zekerheden. Er wordt ook uitgelegd waarom banken zulke garanties vragen. Voorts is er een checklist voor een optimale kredietaanvraag te vinden. De rubriek Tools biedt rekenmodules voor kas- en leverancierskredieten.

De gedragscode bevat bovendien een niet-exhaustieve lijst met mogelijke redenen tot weigering van de kredietaanvraag. Indien de ondernemer dat wenst, legt de kredietgever mondeling of schriftelijk uit waarom hij een of meerdere redenen inroept. Ten slotte is in een versoepeling voorzien voor de vervroegde terugbetaling van kredieten: de wederbeleggingsvergoeding van maximaal zes maanden intrest geldt nu voor leningen tot 2 miljoen euro. Vroeger was de grens vastgelegd op 1 miljoen euro.

“Nu ondernemers vooraf duidelijkere informatie krijgen over de begeleidings- en steunmaatregelen, maar ook over overheidsgaranties, zal de toegang van kmo’s tot financiering ongetwijfeld verbeteren”, stelt minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR). “Het nieuwe kader zal de solvabiliteit van ondernemingen structureel verbeteren, alsook het vermogen om hun activiteiten optimaal te financieren.”

Partner Content