Loon van 450.000 bedienden stijgt met 0,8 procent

Meer dan 450.000 bedienden die deel uitmaken van paritair comité 200 -de grootste groep bedienden in ons land- zullen hun loon begin volgend jaar met 0,8 procent zien stijgen. Dat berekende HR-bedrijf Acerta, op basis van voorlopige gegevens. Het gaat om de jaarlijkse indexering, waarbij de lonen aangepast worden aan de levensduurte.

Het cijfer van 0,8 procent is nog maar een inschatting, gebaseerd op een voorlopig inflatiecijfer voor december, stelt Acerta. Maar het lijkt er op dat de indexering een pak lager ligt dan de voorbije jaren. Op januari 2019 gingen de lonen van de bedienden uit PC200 nog met 2,16 procent omhoog, het jaar voordien met 1,83 procent. In 2015 en 2016 was er amper indexering, met respectievelijk 0,03 procent en 0,43 procent.

Technisch gezien gaat het niet om opslag, maar om een aanpassing van de lonen aan de levensduurte. Voor de werkgevers betekent het wel een stijging van de totale loonkost. Maar doordat de inflatie in 2019 flink lager uitvalt, is dus ook de stijging beperkt.

De indexering van de lonen in ons land verschilt van sector tot sector. Voor sommige sectoren gebeurt dat bijna maandelijks, voor anderen per kwartaal, halfjaar of jaar. Voor het merendeel van de loontrekkenden gebeurt dat in januari. Naast de bedienden van PC 200 -een kwart van alle bedienden in België uit verschillende sectoren- gaat het ook om de werknemers uit de voedingsnijverheid, de handel in voedingswaren, de primaire sector of arbeiders en bedienden in de horeca. Hoeveel hun loon in januari precies zal stijgen, is nog niet bekend.

Partner Content