Kotstudent kost bijna 14.000 euro

Een aula van de Universiteit Antwerpen

De kostprijs van een student die dit schooljaar op kot gaat, bedraagt gemiddeld 13.792 euro op jaarbasis. Dat bedrag omvat alle studiekosten en de leefkosten, zo berekende het CEBUD, het Centrum voor Budgetadvies en -onderzoek van de Thomas More-hogeschool. Voor studenten die thuis blijven wonen, bedraagt de rekening gemiddeld 9.189 euro.

Het verschil tussen de kotstudent en de pendelende student ligt uiteraard voornamelijk in de huurprijs van het kot. Die bedraagt gemiddeld 349 euro per maand, aldus het CEBUD.

Het centrum houdt ook rekening met de directe studiekosten (denk aan studiegeld en aankoop van cursussen en dergelijke), de indirecte studiekosten (vervoer van en naar school, kosten voor schoolgerief …) en de leefkosten. Die laatste categorie omvat onder meer uitgaven voor voeding, kleding, gezondheid en ontspanning.

Studenten die recht hebben op een beurs, hebben een lagere jaarfactuur: 12.964 euro voor kotstudenten en 8.361 euro voor pendelende studenten.

Partner Content