Kamercommissie Financiën keurt ‘cash for car’ goed

© belga

De Kamercommissie Financiën heeft dinsdagmorgen het wetsontwerp rond de mobiliteitsvergoeding, beter bekend als ‘cash for car’, goedgekeurd. Volgens een voorzichtige schatting van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zou de maatregel het Belgische wagenpark met 15.000 wagens kunnen verminderen. Er zal een evaluatie volgen.

De maatregel laat mensen toe om een bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding, met dezelfde fiscale en sociale voordelen als de bedrijfswagen. De hoogte van de vergoeding zal berekend worden in functie van de catalogusprijs van de wagen en per jaar geïndexeerd worden. De maatregel, die afgesproken was in het zomerakkoord, moet de fileproblematiek helpen oplossen.

Verschillende studies voorspellen een beperkt succes van de maatregel. Een recent rapport van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit schat dat slechts 3 tot 9 procent van de gezinnen voor dit systeem zullen kiezen, dus ergens tussen de 15.000 en de 50.000 gezinnen.

De sociale partners adviseerden om een mobiliteitsbudget in te voeren, een jaarlijks budget dat de werkgever aan een werknemer kan geven in plaats van een bedrijfswagen en waarmee die werknemer dan andere mobiliteitsoplossingen kan zoeken. Zo’n budget kan er nog komen, klinkt het bij de meerderheid. Technische werkgroepen nemen nu het voorstel van de sociale partners onder de loep en de regering zal de conclusies van die werkgroepen bespreken.

Partner Content