Janet Yellen (Fed) verwacht geen nieuwe financiële crisis ‘zolang we leven’

Janet Yellen © reuters

Fed-voorzitter Janet Yellen verwacht niet dat er nog een nieuwe financiële crisis komt ‘in our lifetimes’, rekening houdend met de bankhervormingen die zijn doorgevoerd.

Janet Yellen verwees in een toelichting dinsdagavond in Londen naar de hervormingen in de bankensector die sinds de financiële crisis van 2007-2009 zijn doorgevoerd. Die zouden moeten voorkomen dat er een nieuwe crisis uitbreekt, zoals tien jaar geleden het geval was. De Fed-voorzitter verwacht in ieder geval niet dat er nog een financiële crisis van die omvang komt, toch niet ’tijdens ons leven’, al bedoelde ze mogelijk ‘haar leven’. Yellen is een zeventiger.

Het gaat volgens de Fed-voorzitter evenwel te ver om met stelligheid te verkondigen dat er nooit meer een financiële crisis uitbreekt, ‘maar ik geloof wel dat we ons veel veiliger mogen voelen nu en ik hoop dat het niet tijdens ons leven gebeurt, wat ik ook niet verwacht’, voegde ze eraan toe.

Yellen uitte haar optimisme door te verwijzen naar de banken die – dankzij de Fed en de striktere wetgeving – de afgelopen jaren sterker geworden zijn. “Ik denk dat iedereen kan zien dat de kapitaalposities van de grootbanken dit jaar veel sterker zijn”.

Volgens Yellen mogen de hervormingen van de financiële sector sinds de crisis in geen geval worden teruggeschroefd. De Fed-voorzitter riep degenen die hebben meegewerkt om de gevolgen van de crisis te managen op hun stem te verheffen om te voorkomen dat de huidige regelgeving verwatert.

Yellen weigerde dinsdag te antwoorden op vragen over haar relatie met de Amerikaanse president Trump, maar ze zei wel dat ze een goede werkrelatie heeft met de Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin.

Partner Content