Inhaalkansen voor Europese en opkomende beurzen

© Belga
Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

We hebben de voorbije weken en maanden al aangegeven dat we denken dat het overwicht van de Amerikaanse beurzen in 2021, en misschien ook nog de volgende jaren, veel minder uitgesproken zal zijn dan in de voorgaande jaren.

Enorme prestatieverschillen

In de periode 2010-2020 presteerden de Amerikaanse indexen extreem veel beter dan de Europese. Een belegging in Europese aandelen – weergegeven door de prestatie van de Eurostoxx50-index met de belangrijkste vijftig bedrijven uit de eurozone – een return (koerswinst + dividenden) van afgerond 100 procent op, of gemiddeld 6,3 procent per jaar. Een belegging in Amerikaanse aandelen – weergegeven door de prestatie van de Standard&Poor’s500-indexmet de belangrijkste 500 Amerikaanse ondernemingen – bracht 300 procent op, of gemiddeld 14,8 procent per jaar. Nog triester was het plaatje voor wie belegd had in de opkomende markten. De return van een belegging in aandelen van de emerging markets – weergegeven door de MSCI Emerging Markets-index- bedroeg zo’n 50 procent, of gemiddeld 4,2 procent per jaar.

Een argument voor het tanende Amerikaanse overwicht is de stand van de economische cyclus. Een jaar dat in het teken staat van de normalisering van de economie kan een goed tot zeer goed jaar worden voor Europese aandelen. Minstens evengoed als voor Amerikaanse aandelen. De techgiganten zullen bovendien moeten vergelijken met de uitzonderlijke goede resultaten van 2020, met dank aan de coronapandemie. In Europa kan de EU Green Dealinspirerend werken en zien we sowieso de appetijt toenemen om in aandelen te beleggen.

Ver boven het gemiddelde

Een ander belangrijk element is dat de historisch grote waarderingskloof tussen Amerikaanse waarden (uiteraard gestuwd door de techgiganten) enerzijds en de Europese en groeilanden-aandelen anderzijds kleiner kan worden. Nemen we drie eenvoudige, maar belangrijke waarderingsmaatstaven nemen (de verwachte verhoudingen koers/winst, koers/omzet en koers/boekwaarde), dan zien we bij Amerikaanse aandelen een premie van het gemiddeld 62 procent ten opzichte van het gemiddelde groeimarktenaandeel (vooral 91% premie in termen van koers/boekwaarde), en 77 procent ten opzichte van het gemiddelde Europese aandeel (vooral 115% premie in termen van koers/boekwaarde).

Dat zijn bijzonder sterke cijfers, die ver boven het gemiddelde van het afgelopen decennium liggen: 37 procent ten opzichte van emerging markets en 41 procent tegenover het gemiddelde Europese aandeel. En die percentages zijn al hoger, als we ze vergelijken met gemiddelden op de nog langere termijn. De conclusie is duidelijk: de waarderingskloof is zelden of nooit zo groot geweest. De voorbije tien jaar groeide de dominantie van Wall Street, en de coronapandemie zette de kers op de taart.

Dat betekent nog niet dat die waarderingskloof automatisch zal verkleinen. Maar de kans is reëel dat ze niet meer zal toenemen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content