Zo kan je reageren als je huurder steeds te laat betaalt

© Belga
Jan Roodhooft Advocaat

Je huurder betaalt de maandelijkse huur steevast te laat. Hoe kan je dit vermijden en welke stappen kan je ondernemen tegen zo’n slechte betaler?

Hoewel je huurder de huur bij het begin van de maand moet betalen, betaalt hij steeds weer te laat. De ene maand is hij een week te laat, de volgende maand zelfs 14 dagen. Moet je dat aanvaarden?

Beveilig je in het huurcontract

Vermeld in het huurcontract de concrete dag waartegen je huurder de huur moet betalen (zo bijvoorbeeld tegen de vijfde van de maand waarop de huur betrekking heeft). Verplicht je huurder te werken met een domiciliering.

Je kan ook een sanctie vastleggen voor het geval je huurder niet correct betaalt. Zo kan je bijvoorbeeld overeenkomen dat hij bij laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding moet betalen van 30 euro alsook een intrest aan een intrestvoet van 8 procent op jaarbasis. Een alternatief kan erin bestaan je huurder bij tijdige betaling een korting te geven (van bijvoorbeeld 2 %) op de huurprijs.

Maan tijdig aan

Houdt je huurder zich desondanks niet aan de afspraken stuur hem dan een aanmaning. Vraag hem onmiddellijk over te gaan tot betaling en reken de contractueel afgesproken schadevergoeding en intrest aan.

Ontbinding vragen?

De ontbinding van de huur vragen om deze reden ligt moeilijker. De meeste vrederechters zullen zo’n vraag niet inwilligen ook al betaalt je huurder regelmatig te laat. Je zou natuurlijk wel, om te tonen dat het je menens is, de huurder bijvoorbeeld kunnen oproepen in verzoening. De kans bestaat dat je huurder dan de boodschap krijgt dat hij toch maar beter tijdig en correct betaalt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content