Moratorium op uithuiszettingen in Brussel verlengd tot en met 3 mei

Nawal Ben Hamou (PS), staatssecretaris voor Huisvesting in Brussel. © Belga Image

Het moratorium op uithuiszettingen wordt in het Brussels Gewest verlengd tot en met 3 mei. Dat is een van de steunmaatregelen ter bescherming van de meest kwetsbare Brusselaars, zo meldt staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou.

De staatssecretaris had midden maart, bij de uitbraak van de coronacrisis het verbod tot uithuiszetting reeds verlengd tot 3 april. Daar komt nu dus een maand bij. Het principe blijft hetzelfde: huurders in Brussel mogen niet uit hun woning gezet worden, ook niet als de eigenaar zich kan beroepen op een beslissing van de vrederechter.

Daarnaast zijn er nog een aantal steunmaatregelen voor sociale huurders of huurders van openbare woningen en voor mensen met een sociale lening. Zo komen er versnelde procedures voor de herziening van het huurbedrag voor sociale woningen van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschapij (BGHM) bij verlaagd inkomen of inkomensverlies. Voorts zijn er drie maatregelen voor huurders die door de crisis moeilijkheden hebben om hun huur te betalen: een specifieke sociale vermindering; een spreiding van de betaling van de huur; of een herziening van de huurprijs voor wie het inkomen met minstens 20 procent is gedaald.

Leners en huurders van het Woningfonds die een inkomensverlies hebben geleden en moeilijkheden ondervinden bij de betaling van hun huur of maandelijkse afbetaling van hun lening, kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij het Woningfonds. Dat kan een uitstel van betaling van maximaal zes maanden verlenen, waarbij de terugbetalingstermijn van de lening in verhouding wordt verlengd. Daarnaast kan het Woningfonds de huurprijs tijdelijk herzien, rekening houdend met de daling van de inkomsten, of een betalingstermijn met afbetalingsplan toekennen.

De Brusselse gemeenten en OCMW’s wordt gevraagd de betalingsplannen voor de door de crisis getroffen huurders van een openbare woning te handhaven en te versterken.

Voor de private huurmarkt wil staatssecretaris Nawal Ben Hamou in overleg aan oplossingen werken, die rekening houden met zowel de situatie van huurders in moeilijkheden als eigenaars die door minder huurinkomsten in een delicate financiële situatie zouden terechtkomen.

Brussel Huisvesting zal weldra een FAQ publiceren met alle vragen die de Brusselaars kunnen hebben over de gevolgen van de coronacrisis op het vlak van huisvesting.

Partner Content