Basiskennis Nederlands is vereiste voor wie een sociale woning wil huren

Huis te huur © Belga

De Raad van State heeft quasi geen commentaar op de plannen van de Vlaamse regering om een taalkennisvereiste in te voeren in de sociale huursector en de regering zal het licht voor die maatregel definitief op groen zetten. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans in het Vlaams Parlement gezegd.

De maatregel staat al langer in de steigers en stond ook al in het Vlaamse regeerakkoord. Wie een sociale woning huurt, zal in de toekomst moeten aantonen dat hij over een basiskennis Nederlands beschikt. Op voorstel van minister Homans wil de Vlaamse regering daarbij de bestaande taalbereidheidsvereiste ombuigen in een taalkennisvereiste. Huurders die geen of onvoldoende moeite doen om de basiskennis Nederlands te verwerven, riskeren een geldboete.

Eerder bleek dat de Vlaamse Woonraad kritiek had op de “dwingende en sanctionerende” manier waarop de regering de taalvereiste wil invoeren. De raad plaatste kanttekeningen bij de keuze voor een verplichting en vond een administratieve geldboete als sanctie ook niet het beste middel om het doel – het bevorderen van de taalkennis – te bereiken.

Enkele bedenkingen

Daarnaast hadden oppositiepartijen Groen en sp.a bedenkingen bij de juridische haalbaarheid van de maatregel. Maar volgens Vlaams minister Homans heeft de Raad van State quasi geen opmerkingen bij de ingreep en heeft de oppositie dus ten onrechte “moord en brand geschreeuwd”.

De Raad van State heeft volgens Homans enkel gevraagd om beter te motiveren welke groepen eventueel kunnen uitgesloten worden van de maatregel. “Het gaat over mensen die aan het dementeren zijn, die terminaal ziek zijn en dergelijke. Dat hebben we beter omschreven in ons decreet, maar over het principe op zich heeft de Raad van State zich niet negatief uitgelaten”, aldus de N-VA-minister. Bedoeling is dat de maatregel vrijdag definitief wordt goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Partner Content