Iets besteld bij een failliete handelaar: wat nu?

© .
Roel Van Espen medewerker Trends

Heb je iets in een (web)winkel besteld, maar is de handelaar intussen failliet? Hoe kan je dan trachten om het betaalde bedrag of voorschot alsnog terug te vorderen?

Elke maand gaan in ons land honderden zelfstandigen en bedrijven over de kop. Juni was tot nu toe de recordmaand van 2017, met meer dan duizend faillissementen. De kans is dus reëel dat je als consument ooit te maken krijgt met een (online)handelaar die de boeken heeft neergelegd nadat je daar iets besteld hebt. In dat geval wil je uiteraard het betaalde bedrag of voorschot terugvorderen. Wat zijn dan de mogelijkheden?

Betaalde je met je kredietkaart, dan doe je er goed aan de betaling te betwisten bij de uitgever ervan. Dat gebeurt via de daarvoor uitgewerkte charge-backprocedure. Gebruikte je Visa of MasterCard, dan volstaat het binnen de drie maanden na de transactie het betwistingsformulier op www.mijnkaart.be in te vullen. Betaalde je met American Express, dan kan je een klacht indienen via een document op de website.

Indien je een ander betaalmiddel gebruikte, dan heb je geen andere keuze dan zo snel mogelijk een schuldvordering in te dienen bij de curator of de vereffenaar die aangewezen is door de rechtbank. Gaat het om een buitenlandse verkoper in Europa, dan lees je hier hoe dat moet. Weet echter dat de kans klein is dat je na een faillissement je geld nog zal kunnen recupereren. Als consument sta je als laatste in de rij.

Nieuw onlineplatform

Kocht je iets bij een Belgische handelaar? Daarvoor is op 1 april 2017 Regsol gelanceerd. Het is een onlineplatform voor het elektronisch indienen van schuldvorderingen bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Via de website www.regsol.be kunnen alle betrokken partijen documenten indienen, ondertekenen, uitwisselen en aanpassen. Je kan er ook zoeken naar algemene informatie over het faillissement, zoals de datum en de naam van de curator. Dat kan onder andere op naam, ondernemingsnummer of postcode.

Wanneer je als particulier of als rechtspersoon (bijvoorbeeld in de hoedanigheid van een handelaar of een vennootschap) daarvoor een advocaat in de arm neemt, dan is die nu verplicht de aangifte van de schuldvordering in te dienen via Regsol. Ook rechtspersonen die ervoor kiezen niet bijgestaan te worden door een raadsman, kunnen hun aangifte alleen nog zelf via deze elektronische weg indienen. Dat kost hun 6 euro.

Indien je als natuurlijk persoon iets in een (web)winkel gekocht hebt die intussen in vereffening gegaan is, dan heb je wellicht geen zin een advocaat in te schakelen om je centen terug te krijgen. Zeker wanneer het bedrag beperkt is. In dat geval geldt de verplichting de aangifte van de schuldvordering digitaal in te dienen niet. Een aangetekende brief naar de curator versturen volstaat dan. Dat geldt overigens ook voor rechtspersonen die in het buitenland gevestigd zijn en geen advocaat gemandateerd hebben.

Partner Content