Gezinnen sparen minder maar beleggen meer

De Belgische gezinnen hebben vorige zomer minder gespaard, maar er werd wel duchtig belegd. Het vermogen van de gezinnen bleef dan ook min of meer stabiel, op 1.180,6 miljard euro. Dat blijkt uit de jongste statistieken van de Nationale Bank. In het tweede kwartaal hadden alle Belgische gezinnen samen 1.181,1 miljard euro.

De spaardeposito’s vertoonden een daling met 1,4 miljard euro, wat volgens de NBB de sterkste daling sinds de zomer van 2008 was. Op de zichtrekeningen bleef wel een half miljard euro meer staan.

Daarnaast werd er voor 4,8 miljard euro in beleggingsfondsen geïnvesteerd. Ook in het tweede kwartaal ging er al meer geld (+9,9 miljard) naar de beleggingsfondsen. In aandelen werd er iets minder belegd (-600 miljoen), al profiteerden die wel van stijgende beurskoersen (+1,2 miljard).

De daling van de spaardeposito’s verklaart de Nationale Bank door enerzijds het stopzetten van de activiteiten van een middelgrote bank en anderzijds het invoeren van een maximumbedrag op spaarrekeningen bij een grootbank.

De totale financiële activa van de Belgische kwamen in het derde kwartaal uit op 1.507,2 miljard euro. Daar tegenover staan voor 326,6 miljard euro aan financiële verplichtingen, met vooral een stijging van de hypothecaire kredieten (+3 miljard), terwijl andere kredietvormen licht daalden.

Partner Content