Fod Financiën nuanceert:” Vergetelheid belastingaangifte leidt niet meteen tot boete.”

De FOD Financiën reageert op eerdere berichtgeving over boetes voor wie zijn belastingaangifte te laat of onvolledig indient. Fiannciën stuurt in dat geval eerst een herinnering of vraag om uitleg. Wie dan nog nalaat de aangifte in te dienen, of er niet in slaagt zijn goede trouw te bewijzen, vliegt

De FOD Financiën reageert op eerdere berichtgeving over boetes voor wie zijn belastingaangifte te laat of onvolledig indient. Fiannciën stuurt in dat geval eerst een herinnering of vraag om uitleg. Wie dan nog nalaat de aangifte in te dienen, of er niet in slaagt zijn goede trouw te bewijzen, vliegt alsnog op de bon, en kan zich verwachten aan een boete die hoger oploopt dan vroeger. “Wie zijn belastingaangifte te laat of helemaal niet indient, ontvangt eerst een herinneringsbrief van de FOD Financiën,” zegt woordvoerder Francis Adyns van de FOD Financiën. “Wettelijk gezien zijn we daartoe niet verplicht. In die brief wordt gevraagd om binnen de twee weken de aangifte in orde te brengen. Als aan die brief, die als verwittiging toch kan tellen, geen gevolg wordt gegeven, volgt er uiteraard een boete.” Hetzelfde principe geldt ook voor onvolledige aangiften of onvermelde inkomsten. “Als blijkt dat de informatie die de belastingplichtige aangeeft in zijn belastingbrief, niet overeenkomt met de informatie waarover de FOD Financiën beschikt, stuurt de FOD een brief met een vraag om uitleg. De belastingplichtige krijgt dan alsnog de kans om zijn goede trouw te bewijzen. Dus ook in dit geval is er geen sprake van een onmiddellijke sanctie.” Adyns wijst erop dat deze waarschuwingen ook in het verleden al werden toegepast, en dat de grote verandering bestaat uit het feit dat de boetes nu opgetrokken worden. “Het merendeel van de onvolledige of laattijdige aangiften zal onder de twee bovenvermelde categorieën vallen. De boetes zijn enkel bedoeld om de hardleerse gevallen te bestraffen.” (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content