Redactie Trends

‘Fiscale consolidatie is een kleine revolutie in het Belgische fiscale landschap’

Er komt na 2020 een systeem van fiscale consolidatie. De invoering ervan is een mini-revolutie in het Belgische fiscale landschap, oordelen Michel Maus en Denis-Emmanuel Philippe, advocaat-vennoten van het fiscale nichekantoor Bloom Law Firm.

Grote multinationals zijn niet blij met de plannen van de federale regering om de vennootschapsbelasting te verlagen. Ze klagen onder meer over de niet-concurrentiële tariefverlaging, de inperking van de fiscale aftrekken (die ervoor zorgt dat een minimumbelasting moet worden betaald), de begrenzing van de notionele-intrestaftrek, enzovoort.

De minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, verdedigde zich tegen die kritiek van multinationals. Volgens hem zullen grote ondernemingen wel degelijk zuurstof vinden in de fiscale hervorming. Hij wijst er op er naast de substantiële verlaging van het basistarief na 2020 een systeem van fiscale consolidatie komt.

De minister heeft volgens ons op dit punt gelijk: Belgische groepsvennootschappen zullen voordeel kunnen halen uit de fiscale consolidatie (ook wel fiscale eenheid genoemd).

Fiscale consolidatie bestaat al in de meeste EU-lidstaten, maar niet in België. Voor het Belgische inkomstenbelastingenrecht is de vennootschapsgroep als eenheid, en dus als belastingplichtige, onbekend. Die fiscale benadering, waarin elke groepsvennootschap als een afzonderlijke belastingplichtige wordt beschouwd, laat geen verrekening toe van de winsten van één groepsvennootschap met de verliezen van een andere groepsvennootschap. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel dat een groep in België twee vennootschappen heeft: A is winstgevend (+ 1.000.000 euro) en B is verlieslatend (-2.000.000 euro). A zal belasting op 1.000.000 euro moeten betalen, zelfs als het geconsolideerde resultaat van de groep (-1.000.000 euro) negatief is.

Fiscale planning

Bij gebrek aan een wettelijke fiscale consolidatie bestaat de verleiding aan fiscale planning te doen, zeker wanneer in een groep bepaalde vennootschappen een positief fiscaal resultaat behalen, terwijl andere verbonden vennootschappen fiscale verliezen lijden. Zo wordt regelmatig teruggegrepen naar technieken die ertoe strekken belastbare winsten te verschuiven naar de verlieslatende vennootschappen.

B factureert bijvoorbeeld voor 500.000 euro management fees aan A, met als doel de afwezigheid van fiscale consolidatie in België te verhelpen. A trekt dan de betaalde management fees af en B vermijdt effectieve belastbaarheid (dankzij de verrekening van de fiscale verliezen van -2.000.000 euro).

Let wel: de bedrijven moeten positieve en controleerbare elementen (vb. beschrijving van de prestaties middels gedetailleerde time sheets) kunnen aanvoeren om de werkelijkheid van de prestaties die aan de basis liggen van de facturatie van de management fees, te onderbouwen.

Fiscale consolidatie is een kleine revolutie in het Belgische fiscale landschap

Als de management fees overdreven zijn, zou de fiscus immers de aftrek van de management fees bij A kunnen weigeren (art. 49 WIB). En een ongeluk komt nooit alleen: het overdreven bedrag van de management fees kan eveneens aan een onmiddellijke belasting bij B onderworpen worden, zelfs als B verlieslatend is (art. 207 WIB). Niets staat een dubbele belasting in de weg.

Door de invoering van een fiscale consolidatie zullen de vennootschapsgroepen niet meer genoodzaakt zijn tot dergelijke (kunstmatige) technieken over te gaan om een “feitelijke” consolidatie in het leven te roepen. Een wettelijke fiscale consolidatie komt hen dus ten goede.

Goed voor de Belgische overnamemarkt

Eén van de typische situaties, waarin men in België de nadelen ondervindt van het gebrek aan fiscale consolidatie, betreft de overnames van Belgische bedrijven. De overname van Belgische (operationele) vennootschappen wordt vaak gestructureerd via een Belgische holding (acquisitievehikel), die een lening aangaat om de overnameprijs te financieren. Het probleem is dat de intrestlasten – gekoppeld aan de lening – niet kunnen worden gecompenseerd met de belastbare inkomsten van de operationele vennootschappen. De invoering van een fiscale consolidatie kan zo’n compensatie in België mogelijk maken. Overnames zullen gemakkelijker te structureren en te financieren zijn. Kortom: ons land zal aantrekkelijker worden voor (buitenlandse) investeerders, wat nieuwe investeringen (en de groei van ondernemingen) met zich zal meebrengen.

Hoe het systeem van de fiscale consolidatie eruit zal zien, is nog onduidelijk. Het is aannemelijk dat enkel in België gevestigde ondernemingen deel zullen uitmaken van de fiscale eenheid; buitenlandse dochtervennootschappen zullen uit de boot vallen. Bovendien zal het hoogstwaarschijnlijk vereist zijn dat de moedervennootschap een minimale participatie (vb. 95%) aanhoudt in de dochtervennootschap. De regering zal daarnaast vermoedelijk het gebruik van bestaande fiscale verliezen (verliezen die ontstaan zijn vóór de creatie van de fiscale consolidatie) beperken, om evidente budgettaire redenen.

Het blijft afwachten of de invoering van een fiscale consolidatie vanaf 2020 het gat in de begroting niet groter zal maken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content