Extra tegemoetkoming Riziv voor anticonceptiepil

Jonge vrouwen tot en met 20 jaar krijgen een extra tegemoetkoming in de prijs van bepaalde contraceptiva. Het doel is de toegang tot voorbehoedsmiddelen te verbeteren en zo ongewenste zwangerschappen bij jongeren te voorkomen.

“De nieuwe specifieke tegemoetkoming voor vrouwen jonger dan 21 jaar bedraagt 3 euro permaand dat het contraceptivum bescherming biedt en wordt dus niet langer berekend op basisvan percentages en kiassen. De precieze waarde van de extra tegemoetkoming wordt telkensomgerekend naar de aard en de verpakkingsgrootte van het contraceptivum. Hierdoor zal deprijs die de jonge vrouwen nog zelf moeten betalen voor de contraceptiva veranderen, “klinkt het bij het Riziv. Bij de aankoop in de apotheek wordt de aanvullende tegemoetkoming automatisch verrekend op voorlegging van de SIS-kaart van de jonge vrouw. In uitzonderlijke gevallen betalen de vrouwen toch de volledige prijs bij de apotheker. Ze ontvangen dan wel een formulier waarmee ze bij hun ziekenfonds de tegemoetkoming kunnen vragen. Dit geldt onder andere voor middelen waarvoor geen doktersvoorschrift nodig is en men dat middel zonder voorschrift aankoopt (bv. de morning-after pil). Bovendien worden heel wat contraceptiepillen van de tweede generatie gratis. Het Rziiv wil zo het gebruik van deze middelen stimuleren. De moderne ‘derde’ generatie anticonceptiva heeft weliswaar minder bijwerkingen zoals acné, maar over de langetermijneffecten en zekerheid van deze middelen is voorlopig minder geweten dan bij de pillen van de tweede generatie. De volledige lijst van terugbetaalde contraceptiva is terug te vinden op de website van het Riziv. Bij twijfel wordt aangeraden je ziekenfonds te raadplegen. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content