Europa neemt bijkomende maatregelen om bankensector te saneren

© MarianVejcik (iStock)

De Europese Commissie heeft woensdag een batterij maatregelen voorgesteld om de zogenaamde niet-renderende leningen aan te pakken. Meer dan tien jaar na het losbarsten van de financiële crisis bezwaren die rommelkredieten nog steeds de situatie van sommige Europese banken en blijven ze een risico vormen voor de stabiliteit van het bankwezen.

‘Nu Europa en zijn economie weer aan kracht winnen, moet Europa het momentum aangrijpen en de vermindering van niet-renderende leningen versnellen. Dat is essentieel om de risico’s in de Europese bankensector verder te verminderen en de veerkracht ervan te versterken’, zo lichtte vicevoorzitter Valdis Dombrovskis woensdag de maatregelen toe.

Niet-renderende leningen zijn leningen waarbij de kredietnemer de terugbetalingstermijnen niet meer kan respecteren. Hoewel het percentage van dat soort leningen bij de banken de voorbije jaren al sterk is gedaald, blijven ze een risico dat weegt op de sector. In het derde kwartaal van vorig jaar vertegenwoordigden ze 4,4 procent van het totale aantal leningen in de Europese Unie. Het totale volume wordt geraamd op 910 miljard euro, een bedrag dat nog steeds hoger ligt dan voor de financiële crisis.

Met de nieuwe maatregelen wil de Commissie verzekeren dat banken voldoende geld opzijzetten om de risico’s te dekken van leningen die ze in de toekomst verstrekken en niet-renderend kunnen worden. Ze wil ook dat de banken met hun kredietnemers vooraf afspraken kunnen maken over een versnelde buitengerechtelijke procedure om de waarde van met zekerheden gegarandeerde leningen in te vorderen. Tenslotte wil de Commissie ook de secundaire markten stimuleren waar banken die niet-renderende leningen kunnen verkopen aan kredietservicers en beleggers.

Het nog steeds grote aantal niet-renderende leningen in het bankwezen weegt op de voltooiing van de Europese bankenunie. Landen als Duitsland weigeren bijvoorbeeld verdere stappen naar een gemeenschappelijk depositogarantiestelsel te zetten indien de zuidelijke lidstaten niet meer doen om hun banken te saneren. Een land als Italië boekte op dat vlak al vooruitgang, maar in het derde kwartaal van vorig jaar werd nog steeds meer dan 12 procent van de leningen als niet-renderend beschouwd. In Griekenland loopt dat percentage op tot 46 procent.

Partner Content