Ereloonsupplementen bereikten recordbedrag in 2017

© iStock

De ereloonsupplementen in ziekenhuizen swingen de pan uit. Tussen 2015 en 2017 namen ze toe van 531 naar 563 miljoen euro. Dat blijkt uit een studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA). De Christelijke Mutualiteit (CM) en de Socialistische Mutualiteiten pleiten voor een afschaffing van de supplementen.

Sinds augustus 2015 mogen alleen nog ereloonsupplementen worden aangerekend bij opnames in eenpersoonskamers. De stijging van de supplementen is daardoor echter verre van afgeremd, bemerkt het IMA. De gemiddelde jaarlijkse groei van de supplementen is 2,5 keer hoger dan die van de officiële honoraria die door de ziekteverzekering worden terugbetaald.

Het aantal patiënten dat meer dan 3.000 euro aan ereloonsupplementen moest betalen voor hun ziekenhuisopname(s) op één jaar tijd, steeg met een kwart: van 30.032 in 2014 naar 37.408 in 2017. Bijna 3.000 patiënten betaalden in 2017 meer dan 10.000 euro aan supplementen, voor 10.000 patiënten liep het bedrag op tot meer dan 5.000 euro.

‘Twee snelheden’

‘Steeds meer evolueren we naar een gezondheidszorg met twee snelheden’, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. ‘Wie zich een hospitalisatieverzekering kan veroorloven, krijgt de beste omkadering en kan zich een verblijf op een eenpersoonskamer permitteren. Wie dat niet kan, moet met minder tevreden zijn.’

CM wijst erop dat de hospitalisatieverzekeringen niet alles terugbetalen. ‘Er wordt uit het oog verloren dat niet iedereen een hospitalisatieverzekering heeft, dat veel hospitalisatieverzekeringen geen onbegrensde dekking bieden en dat de premies voor hospitalisatieverzekeringen hoog kunnen oplopen’, aldus Van Gorp. ‘Bovendien, door de stijgende ereloonsupplementen worden ook de hospitalisatieverzekeringen duurder.’

Afschaffing

CM gaat voluit voor de afschaffing van de ereloonsupplementen. ‘Eenpersoonskamers zouden de norm moeten worden. Dat is echter alleen mogelijk als de supplementen verdwijnen. Dat is haalbaar. Zonder supplementen zijn er ook geen hospitalisatieverzekeringen meer nodig. Een deel van het geld dat op die manier vrijkomt bij iedereen die een premie betaalt, kunnen we dan overhevelen naar de verplichte ziekteverzekering.’

De Socialistische Mutualiteiten stellen voor om een half miljard euro te investeren in de wettelijke ziekteverzekering om zo de ziekenhuizen te herfinancieren op een solidaire en transparante wijze en de ereloonsupplementen overbodig te maken. Het IMA zegt dat er nog altijd een groot gebrek aan informatie en geen bescherming is tegen hoge ziekenhuiskosten. ‘Slechts 36 ziekenhuizen, vooral in Vlaanderen, vermeldden begin 2018 op hun website een indicatieve kostenraming’, luidt het. ‘En dat op een niet geüniformiseerde wijze, (vaak) voor een beperkt aantal ingrepen en zonder enige garantie dat de geraamde kostprijs niet overschreden zal worden.’

Partner Content