Drie zaken die je moet nagaan voor je bij de concurrentie gaat werken

© istock
Jan Roodhooft Advocaat

Als werknemer kan je na het einde van je arbeidsovereenkomst meestal zonder probleem gaan werken voor een concurrent. Een uitzondering bestaat als er een niet-concurrentiebeding in je arbeidsovereenkomst staat. Hoe zit dat?

Je krijgt een aanbod van een concurrerend bedrijf om bij hen te komen werken. Is dat altijd zomaar mogelijk? Zijn er grenzen aan de concurrentie die je je werkgever mag aandoen?

Staat er een niet-concurrentiebeding in je overeenkomst?

Kijk in eerste instantie na of er in je arbeidsovereenkomst een niet-concurrentiebeding staat dat ook geldig is.

Het mag maximaal één jaar duren en enkel gelden voor soortgelijke functies. Het moet beperkt zijn tot de plaatsen waar je je werkgever concurrentie kan aandoen waarbij het België niet mag te buiten gaan. Je werkgever moet zich er in verbinden om je ‘in ruil’ een vergoeding te betalen van minstens de helft van het brutoloon voor de periode dat de clausule geldt. Je moet ook minstens 66.406 euro verdienen (voor sommige jobs bedraagt de loongrens 33.203 euro).

Hou er rekening mee dat voor handelsvertegenwoordigers en voor bedrijven die internationale activiteiten hebben andere regels gelden.

Heeft de clausule ook uitwerking?

Het niet-concurrentiebeding speelt niet als je werkgever je ontslaat, tenzij hij dat doet om een dringende reden. Het speelt al evenmin als aan je arbeidsovereenkomst een einde wordt gemaakt tijdens de eerste zes maanden van je tewerkstelling. Je werkgever kan ook aan het concurrentiebeding verzaken om zo te vermijden dat hij je een vergoeding moet betalen.

Ga je niet te ver in je concurrentie?

Zelfs als er geen niet-concurrentiebeding in je arbeidsovereenkomst staat, mag je je vroegere werkgever niet onbeperkt beconcurreren. Je mag je niet bezondigen aan onrechtmatige concurrentie. Ga dan ook niet in op de vraag van je nieuwe werkgever om klantenlijsten en andere vertrouwelijke documenten van je vroegere werkgever mee te brengen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content