Dit jaar geen hogere uitkeringen en ambtenarenweddes

© iStock

De sociale uitkeringen zouden pas in januari 2020 en de ambtenarenweddes pas in februari 2020 met 2 procent worden geïndexeerd.

In december vorig jaar ging het Planbureau nog uit van een overschrijding van de spilindex in augustus, wat zou betekend hebben dat de sociae uitkeringen in september dit jaar en de ambtenarenweddes in oktober met 2 procent zouden worden opgetrokken.

Intussen verwacht het Planbureau pas in december van dit jaar een overschrijding van de spilindex. Dat is dus een stuk later dan in vroegere prognoses. Hierdoor zouden de sociale uitkeringen pas in januari 2020 en de ambtenarenweddes pas in februari 2020 met 2 procent worden geïndexeerd.

Het Planbureau verlaagt ook de inflatievooruitzichten en verwacht een gemiddelde jaarinflatie in 2019 van 1,5 procent. In vorige prognoses rekende het Planbureau nog op een inflatie van 1,8 procent.

Partner Content