Kamercommissie keurt betalingsuitstel consumentenkredieten goed

De Kamercommissie Economie heeft woensdag een wetsvoorstel van CD&V en PS goedgekeurd dat het mogelijk maakt betalingsuitstel te geven voor de afbetaling van consumentenkredieten voor gezinnen die kampen met inkomensverlies door de coronacrisis. Enkel N-VA onthield zich bij de stemming, al was dat veeleer om technische redenen. De tekst moet nog groen licht krijgen van de plenaire Kamer.

De tekst voorziet dat de kredietgever op vraag van de kredietnemer uitstel van betaling kan verlenen voor een termijn van maximum drie maanden, éénmalig verlengbaar met nog eens drie maanden.

Het voorstel stelt ook enkele voorwaarden. Zo moet minstens één van de kredietnemers een inkomensverlies lijden ten gevolge van de coronacrisis. Daarnaast mag de betalingsachterstand van de kredietnemer niet meer dan één maandelijkse aflossing bedragen op 1 april 2020. Indien op het moment van de aanvraag de kredietnemer meer dan 25.000 euro spaargeld heeft, is de kredietgever niet meer verplicht om een uitstel toe te kennen.

Oorspronkelijk hadden PS en CD&V elk afzonderlijk een voorstel ingediend, maar vorige week kwam het tot een compromis over een gezamenlijke tekst. N-VA diende nog amendementen in, onder meer om een ondergrens van 100 euro in te voeren om gebruik te kunnen maken van de maatregel, maar die haalden de eindmeet niet.

Partner Content