Drie vragen over de regulering van de energiemarkt

© Getty Images
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

De Vlaamse energiewaakhond beboet een energieleverancier die weigert het werkelijke verbruik af te rekenen. De federale energiewaakhond wil een einde maken aan het kluwen van variabele energieprijzen.

1. Waarom krijgt TotalEnergies een boete?

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft vastgesteld dat TotalEnergies Power & Gas Belgium zijn klanten geen maandelijkse afrekening aanbiedt, terwijl dat voor leveranciers met meer dan 200.000 klanten sinds april verplicht is. De energieleverancier moet een boete betalen van 1 euro per geïnstalleerde digitale meter, goed voor 108.785 euro.

2. Welke nadelen ondervinden klanten als ze niet voor de maandelijkse afrekening kunnen kiezen?

“Hierdoor kan het zijn dat klanten met een digitale meter niet correct vergoed worden voor energiebesparingen”, schrijft de VREG. Enkel bij de maandelijkse afrekening worden de werkelijk gemeten maandvolumes gebruikt. Als klanten kiezen voor maandelijkse voorschotten en een jaarlijkse afrekening, “gebeurt de eindfacturatie op basis van een jaarvolume dat via een kunstmatig profiel verdeeld wordt over de tijd en over de tariefperiodes”.

Bovendien lopen klanten met de voorschotfacturen een financieel risico. “Wanneer een leverancier zijn activiteiten moet stopzetten, kan het gebeuren dat eindafnemers hun betaalde voorschotten voor een deel verloren zien gaan.”

3. Het is zo goed als onmogelijk nieuwe energiecontracten te vergelijken. Wat moet er veranderen?

De CREG wil dat alle leveranciers vanaf 1 januari een maandelijkse indexering doen. Nu zijn er ook leveranciers die bijvoorbeeld om de drie maanden hun prijzen indexeren. De federale energiewaakhond wil ook meer eenvormigheid in de indexparameters, zodat het vergelijken van variabele tarieven gemakkelijker wordt. De leveranciers krijgen enkele weken om opmerkingen te formuleren. Daarna neemt de CREG een besluit.

Partner Content