CD&V pleit voor betalingsuitstel voor consumentenkredieten

.

CD&V heeft een wetsvoorstel ingediend dat gezinnen met inkomensverlies door de coronacrisis tot drie maanden uitstel verleent voor de afbetaling van consumentenkredieten.

Concreet voorziet het voorstel dat de kredietgever op vraag van de kredietnemer uitstel van betaling kan verlenen voor de periode van 1 april tot en met 30 juni.

‘Vele gezinnen ondervinden door de crisis financiële moeilijkheden’, zegt indiener Leen Dierick. ‘Niet alleen de afbetaling van een hypotheek, maar ook van kleinere aankopen op krediet kunnen financieel zwaar doorwegen voor wie door tijdelijke werkloosheid minder verdient. Het is cruciaal voor onze economie om deze mensen en hun koopkracht optimaal te beschermen’.

Deze regeling geldt onder bepaalde voorwaarden. Zo moet minstens één van de kredietnemers een inkomensverlies lijden door tijdelijke werkloosheid of stopzetting van zelfstandige activiteit. Ook moet de maandelijkse betaling van kapitaal en interesten van het krediet meer dan 100 euro bedragen. Tenslotte mag de betalingsachterstand van de kredietnemer niet meer dan één maandelijkse aflossing bedragen op 1 maart 2020.

Partner Content