UPC wacht op beslissing petitie

Van 27 juni tot 3 juli stellen we de tien favoriete aandelen van Inside Beleggen voor de tweede jaarhelft aan u voor. Vandaag: Uranium Participation Corporation

Een aandeel dat het nog niet heeft waargemaakt is Uranium Participation Corporation (UPC). Met een tegendraadse belegging in het Canadese bedrijf speelt de particuliere belegger op een veilige manier – zonder de operationele risico’s die verbonden zijn aan mijnbouw – in op een verwachte stijging van de uraniumprijs. De enige activiteit van UPC is het kopen en bewaren van fysiek uranium met als doel het later te verkopen tegen hogere prijzen.

De markt wachtte in de eerste jaarhelft niet onverwachts de uitkomst af van de petitie (sectie 232) die twee Amerikaanse uraniumbedrijven hadden ingediend om de invoer van uranium in de Verenigde Staten te bestempelen als een nationaal veiligheidsrisico. De Amerikaanse president Donald Trump moet tegen 13 juli beslissen over beschermende maatregelen. Ongeacht die beslissing verwachten we daarna een herneming van de activiteiten, zowel op de spotmarkt als voor het afsluiten van langetermijncontracten door de nutsbedrijven.

De onderliggende fundamenten die een fors hogere uraniumprijs op termijn noodzakelijk maken zijn het voorbije halfjaar nog verbeterd. De aanbodbeperkingen door het Canadese uraniumbedrijf Cameco en het Kazachse staatsbedrijf KazatomProm houden aan, en dreigen de komende jaren op sectorniveau toe te nemen wanneer aantrekkelijke langetermijncontracten vervallen. De vraag is verzekerd op basis van de verwachte groei van het aantal actieve kernreactoren van 416 nu naar 520 tegen 2035. De uitbreidingsplannen in China, India, Rusland en Zuid-Korea lopen volop.

De spotprijs viel in de eerste jaarhelft terug van ruim 28 dollar naar 24,7 dollar, terwijl de langetermijnprijs fluctueert rond 32 dollar. Algemeen wordt aangenomen dat een structureel herstel richting 50 tot 60 dollar per pond nodig is om rendabele nieuwe productie aan te trekken. Het aandeel van UPC surft mee op de golven van de spotprijs, met een historische afwijking tegenover de netto-actiefwaarde tussen 25 procent korting en 25 procent premie. Momenteel bedraagt de korting ongeveer 3 procent. Van enig enthousiasme is dus geen sprake.


Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 4,14 dollar

Ticker: U CN

ISIN-code: CA9170171057

Markt: Toronto

Beurskapitalisatie: 569 miljoen CAD

K/w 2018: 2,5

Verwachte k/w 2019: 5

Koersverschil 12 maanden: +1%

Koersverschil sinds jaarbegin: -7%

Dividendrendement: –

Partner Content