Thrombogenics

Helaas liet de halfjaarrapportering geen beterschap zien in de verkoopcijfers van het oogmiddel Jetrea voor de indicatie vitreomaculaire adhesie (VMA).

De omzet van Jetrea in de Verenigde Staten bedroeg 4,25 miljoen EUR, op basis van ongeveer 1250 injecties, tegenover 5 miljoen EUR omzet (1800 injecties) in de eerste helft van 2014 en 3,8 miljoen EUR (1400 injecties) in de tweede helft van 2014. In 2013, het eerste jaar van commercialisatie, lag het aantal injecties op 7000. Het management rekende erop de dalende trend in 2015 te kunnen omkeren (verwachte stijging naar 3500 à 4000 injecties), dankzij resultaten van lopende fase IV-studies. Uit positieve (tussentijdse) resultaten van Oasis, Orbit en Inject (een opvolgstudie van partner Alcon) bleek dat het veiligheidsprofiel van Jetrea op langere termijn (24 maanden opvolging) intact blijft, en dat de werkzaamheid toeneemt, van 26,5% in de fase III-studie (basis voor de goedkeuringsaanvraag) naar 41,7% tot 58,1%.

Maar ook die bijkomende data konden de oogchirurgen niet overtuigen om Jetrea meer te gebruiken. Vermeende veiligheidsproblemen, de niet evidente patiëntenselectie en het ontbreken van een financieel motief voor de chirurg (een operatie blijft financieel veel aantrekkelijker) liggen hieraan ten grondslag. ThromboGenics besliste daarop de Amerikaanse verkoopsorganisatie drastisch in te krimpen, met als nieuw doel om, op basis van 2500 patiënten per jaar, vanaf 2016 kasstroomneutraal te worden in de Verenigde Staten.

Ondanks de gecombineerde verkoop met succesproduct Lucentis en het feit dat Jetrea intussen in 53 landen is goedgekeurd, zien we ook bij Alcon, verantwoordelijk voor de verkoop buiten de Verenigde Staten, sinds de eerste jaarhelft van 2014 een vlakke omzetevolutie. Die levert ThromboGenics op halfjaarbasis 1,7 miljoen EUR royalty’s op. De kostenbesparingen werpen wel vruchten af, want de kaspositie daalde in de eerste jaarhelft met 13,8 miljoen EUR (8,4 miljoen EUR in het tweede kwartaal), tot 113,3 miljoen EUR (was 23,6 miljoen EUR vorig jaar, 45,3 miljoen EUR op jaarbasis).

De vooropgestelde cashburn van 45 miljoen EUR voor 2015 werd bevestigd. Het nettoverlies daalde van 27,2 miljoen EUR naar 19,2 miljoen EUR, of -0,53 EUR per aandeel. De aandacht verschuift vanaf nu terug naar de klinische pijplijn. Het Leuvense bedrijf mikt op nieuwe toepassingen voor Jetrea met een veel grotere groep potentiële patiënten en zonder afdoende bestaande behandeling: diabetische retinopathie (opstart fase II-studie voor eind 2015) en retinale veneuze occlusie (vasculaire aandoening van het netvlies; preklinisch onderzoek opgestart). Daarnaast zijn er enkele preklinische projecten in oogheelkunde. Eerder dit jaar werd TB-403, het anti-PLGF-kankermiddel, ondergebracht in Oncurious, een nieuwe vennootschap waarvan ThromboGenics meerderheidsaandeelhouder is. Met TB-403 start eind 2015 een fase I/IIa-studie tegen medulloblastoom, de meest voorkomende vorm van hersenkanker bij kinderen.

Conclusie

De marktkapitalisatie ligt nu onder de kaspositie. Die volstaat nog voor minstens drie jaar, zeker geen eeuwigheid om de waarde van de klinische pijplijn aan te tonen. De vereiste beleggershorizon is duidelijk lange termijn, en met het impliciet hoge risico verbonden aan een ontwikkelingsbedrijf.

Advies: houden/afwachten

Risico: hoog

Rating: 2C

Partner Content