Thompson Creek Metals

De hoge schuld is de achilleshiel van Thompson Creek.

Het Canadese Thompson Creek Metals was tot 2013 een zuivere molybdeenproducent. De output kwam van de Thompson Creek-mijn in Idaho (Verenigde Staten, 100% eigendom) en van de Endako-mijn in British Columbia (Canada, 75% participatie). Molybdeen is een metaal dat vooral in legeringen met staal wordt gebruikt. Overaanbod, gekoppeld aan een instorting van de staalmarkt, deed de molybdeenprijs kelderen naar amper 7,3 USD per pound, het laagste niveau in meer dan tien jaar, terwijl op het hoogtepunt een pound molybdeen bijna 50 USD kostte.

Tegen de huidige prijsniveaus is de ontginning niet langer rendabel voor Thompson Creek. Daarom werd beslist zowel Thompson Creek als Endako onder ‘care and maintenance’ te plaatsen. Dat betekent dat de mijnen in onderhoudsmodus gaan en dat er voor onbepaalde tijd niet meer wordt geproduceerd. Het blijft uiteraard de bedoeling om de molybdeenproductie te hervatten zodra de prijzen weer aantrekken. Vorig jaar werd nog 26,3 miljoen pound molybdeen geproduceerd. Dat zal dit jaar terugvallen naar nul. Toch zullen er nog inkomsten uit molybdeen zijn door de verkoop van bestaande voorraden. Die inkomsten worden op 10 tot 15 miljoen USD geschat.

Gelukkig heeft Thompson Creek nog een alternatief voor molybdeen. Met Mount Milligan, eveneens gelegen in British Columbia, beschikt de groep over een mijn met 2,1 miljard pound koperreserves en 6 miljoen ounce goudreserves. Mount Milligan werd net op tijd operationeel, maar draait om uiteenlopende redenen nog niet op volle toeren.

Thompson Creek realiseerde in het eerste kwartaal een omzetcijfer van 123 miljoen USD, tegenover 161 miljoen USD een jaar eerder. Er werd 32 miljoen pound koper verkocht aan gemiddeld 2,47 USD per pound en ook 36.750 ounce goud aan 986 USD per ounce. De bedrijfskasstroom of ebitda was met 27 miljoen USD licht positief en dit was ook het geval voor de operationele winst (5 miljoen USD). Beide cijfers lagen wel onder het niveau van vorig jaar. Het nettoverlies werd uitgediept naar 87 miljoen USD, tegenover 39 miljoen USD een jaar eerder.

Thompson Creek sloot het eerste kwartaal af met een nettoschuldpositie van ongeveer 700 miljoen USD. Het Canadese mijnbedrijf is al een aantal kwartalen op de goede weg om die schuld af te bouwen, maar er is nog veel werk. Het verminderen van de schulden heeft dan ook de hoogste prioriteit. Dat kan het beste door hogere kasstromen te realiseren, maar daarvoor moeten uiteraard ook de prijzen van koper en goud mee willen.

De raffinaderij werd ontworpen voor de verwerking van 60.000 ton ertsen per dag. Door operationele en technische problemen werd dat cijfer nog niet gehaald. Het eerste kwartaal was een tegenvaller, met slechts 39.600 ton per dag, tegenover nog 43.800 ton in het kwartaal daarvoor. Een aantal problemen werd aangepakt zodat de gemiddelde verwerking in mei is gestegen naar 50.700 ton per dag.

Conclusie

Na een tegenvallend eerste kwartaal werden de productieprognoses voor 2015 verlaagd. De problemen zijn intussen aangepakt en mei was operationeel zelfs uitstekend. De hoge schuld is de achilleshiel van Thompson Creek, maar het aandeel noteert dan ook tegen amper 0,3 keer de boekwaarde.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content